Zbraslav

1 záznam

CZE kraj Jihomoravský, Brněnsko

vizit: 14 0530

vlastní foto: vizit-bozimuka3.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/brnensko/zbraslav/

***

meta: SZ část obce, nároží ul.Komenského a Školní

        kamenná boží muka

vlastní foto: 14 0530 CZE 1-16

satelit: souřadnice 49.224087,16.285749 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 84 (VELKOMEZIŘÍČSKO) E3/55.56*93.94

historie: z roku 1781

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 30149/7-1100

notes: (14 0530) patka vysoká 35 cm o straně 60 cm, sokl vysoký 70 cm o straně 45 cm, římsa soklu vysoká 23 cm o straně 64 cm, čtyřboký pylon vysoký 125 cm v základně o straně 42 cm a pod horní římsou o straně 30 cm, vrcholová římsa vysoká 17 cm o straně 35 cm, křížek vysoký 36 cm, na třech stranách soklu nápisy, na třech stranách pylonu reliéfy sv.Vendelína, sv.Jan a sv.Rocha, na zadní straně pylonu obtížně čitelný text a v horní části letopočet 1781

web: podle předchozí verze obecního webu Pro rok 2009 byla stanovena celková výše státní finanční podpory 348 tis. Kč a byla rozdělena následovně: – 100 tis. Kč obci Zbraslav na restaurování božích muk ve Zbraslavi…Boží muka z roku 1781 najdete ve Zbraslavi kousek od školy. Místní občané je nazývají „Vendelínek“ podle reliéfu světce sv. Vendelína, který je ještě se sv. Janem a sv. Rochem vyobrazen na pylonu božích muk. Po provedení restaurátorských prací je „Vendelínek“ opět jako nový.“

plus: Svatý Vendelín (554-617) pocházel podle legendy ze skotské královské rodiny a v rámci iroskotské misie působil v 6.století v trevírské diecézi. Jeho hrob se nachází v sárském městě Sankt Wendel, které vzniklo na místě jeho pohřbu. Patron pastýřů a poutníků, ochránce dobytka a polí. Ačkoli sv. Vendelín nepatří mezi obvyklých 14 svatých pomocníků v nouzi, někdy je mezi ně počítán. Je vyobrazován jako poutník, mnich nebo pastýř. Jeho poutní hůl vypadá někdy spíše jako kyj pastýře.

Podle legendy byl skotským královským synem a byl vychováván biskupem. Ve svých 20 letech se rozhodl podniknout pouť do Říma, kde dostal požehnání od papeže. Pak se vrátil do Trevíru, v jehož okolí se usadil jako poustevník, a aby měl nějakou obživu, sloužil jako pastýř u jednoho šlechtice, Tento šlechtic, když poznal, že jde o muže svatého, vystavěl mu poustevnu. Odtud ho povolali benediktinští mniši z blízkého kláštera Tholey, protože si ho zvolili za opata. V tomto klášteře v roce 617 (nebo 614) také zemřel. Země prý však nepřijala jeho tělo do hrobu, a tak je mniši naložili na káru a nechali voly, ať je zavezou, kam chtějí. Oni ho přivezli na místo jeho poustevny, na horu, kde se modlíval. Tam byl pohřben a tam vzniklo poutní místo St. Wendel nad Sárou.

 

odkazy

zbraslavubrna.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Vendel%C3%ADn

cs.wikipedia.org/wiki/Zbraslav_(okres_Brno-venkov)