kalendárium

Listování kalendáriem návštěv božích muk je zajímavé. Dává určitý přehled o čase putování a objevů, který s přibývajícími záznamy chtě nechtě poněkud splývá.

(více v odkazech vlevo)

rok     vizit božích muk  Street Wiew

2017             1

2015             3                 40

2014           43

2013           47

2012           66

2011           47

2010           38

2009           46

2008           14

2007           11

2006           62

2005           46