Odrovice 

3 záznamy

CZE kraj Jihomoravský, Brněnsko

vizit: 12 0810

vlastní foto: vizit-bozimuka3.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/brnensko/odrovice/

 

Odrovice I

meta: na okraji obce při vjezdu od Cvrčovice, vpravo u silnice

       zděná boží muka

vlastní foto: 12 0810 CZE I 1-4

satelit: souřadnice 49.007549,16.511244 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 83 (Okolí Brna*Ivančicko) C5/31.32*10.11

historie: bez bližšího určení

notes: (12 0810) trojboká, rovnostranná, pilíř vysoký 325 cm o straně 130 cm, stříška 60 cm, výklenky ve stěnách vysoké 60 cm, široké 30 cm a hluboké 15 cm, v zakleném výklenku na straně k zástavbě soška sv. Terezie

 

Odrovice II

meta: v obci nalevo před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů

       kamenná boží muka

vlastní foto: 12 0810 CZE II 1-7

satelit: souřadnice 49.011319,16.50697 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 83 (Okolí Brna*Ivančicko) C5/32.33*10.11

historie: gotická z roku 1521

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 68450/7-855   

notes: (12 0810) patka vysoká 20 cm o straně 100 cm, sokl vysoký 40 cm o straně 53 (od silnice) a boční 48 cm, vícestranný sloup s ozdobnou patkou a hlavicí (po 25 cm) vysoký 170 cm, deska pod lucernou o straně 80 cm, lucerna vysoká 74 cm o straně 58 cm, hlavice včetně kříže 90 cm, na sloupu soška sv.Ondřeje vysoká 60 cm, v lucerně reliéfy Ježíše Krista na hoře Olivetské, Kristus mučen, Kristus s trnovou korunou a Kristus ukřižován na Kalvárii, na sloupu zčásti nečitelný nápis o renovaci (nelze zjistit rok) 

web: podle stránek obce (viz odkazy) „…Boží muka z roku 1521 připomínají neštěstí morové epidemie, kdy celá ves vymřela (toho času obydlená saskými přistěhovalci)…“

 

Odrovice III

meta: v obci napravo před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů

       kamenná boží muka

vlastní foto: 12 0810 CZE III 1-4

satelit: souřadnice 49.011384,16.506922 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 83 (Okolí Brna*Ivančicko) C5/32.33*10.11

historie: nezjištěno

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 85053/7-856   

notes: (12 0810) trojboká, rovnostranná, sokl se zkosenými hranami vysoký 52 cm o straně 60 cm, pilíř s ozdobným ukončením vysoký 200 cm o straně 50 cm, desková nástavba vysoká 18 cm o straně 60 cm, na patě pilíře nápis „JOSEPH ZINK“

 

odkaz

www.odrovice.cz/