Troubsko

4 záznamy

CZE kraj Jihomoravský, Brněnsko

vizit: 06 0311, 06 0613, 10 1012, 10 1227

vlastní foto: vizit-bozimuka3.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/brnensko/troubsko/

 

Troubsko I

meta: v ulici Národního odboje, před domem čp.71

       zděná boží muka

vlastní foto: 10 1012 CZE I 1-4

satelit: souřadnice 49.168646,16.512942 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 83 (Okolí Brna*Ivančicko) A6/49.50*10.11

historie: bez časového určení

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 100270

notes: (10 1012) sloupová, sokl vysoký 50 cm o straně 75 cm, sloup vysoký 205 cm o průměru 65 cm, kaplice (včetně stříšky) vysoká 135 cm o straně 74 cm, v hranolové lucerně keramické reliéfy s biblickými výjevy

web: ze stránek obce o historii, červenec 2009 (viz odkazy) se doposud „nepodařilo zjistit, ze kterého roku pochází. Je postavena na obecním pozemku /P.č 1513/2) na ulici Národního odboje, před domem číslo 71, tj. asi 100 metrů za kaplí Všech svatých směrem ke kostelu. Před ní odbočuje cesta do polí, do prostoru místní tratě "Nad farou". Vlastníkem je obec Troubsko. Uvedená Boží muka má spodní a horní část čtvercového průřezu, střední část (sloup) je průřezu kruhového. V horní části jsou výklenky s uměleckými plastikami. Je kryta nízkou stříškou. Památka se opravovala koncem 50. let 20. století, v době, kdy v Troubsku působil P. Oldřich Mifek.“

plus: Keramické reliéfy v horní části zpodobňují výjevy ze Starého zákon, ze strany od vstupu do domu je na reliéfu výjev s latinským nápisem „EFETA“ - Otevři se, ze strany od silnice je na reliéfu zřejmě Hospodin a (z části viditelný) latinský nápis „POPULE MEUS QUID ULTR DEBUI FACERE .IBI ET NON FECI…“- Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Viz Bible, Starý zákon, kniha Micheáš (pozn. izraelský prorok), kapitola 6, oddíl „Boží požadavky“, odstavec 3. 

 

Troubsko II

meta: u farního kostela naproti vstupu na hřbitov

        kamenná boží muka

vlastní foto: 06 0311 CZE II 1

                  10 1012 CZE II 2-4

satelit: souřadnice 49.16618,16.517558 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 83 (Okolí Brna*Ivančicko) A6/49.50*10.11

historie: bez časového určení

notes: (10 1012) hranolová, patka vysoká 40 cm s čelní stranou 64 cm a boční 34 cm, sokl vysoký 22 cm s čelní stranou 48 cm a boční 21 cm, pilíř vysoký 57 cm s čelní stranou 46 cm (včetně sloupků) a boční 18 cm, kaplice vysoká 85 cm včetně stříšky, v čelní straně kaplice zasklená olejomalba Ježíše Krista při modlitbě v Getsemanské zahradě, na pilíři je nápis“ „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete…L. P. 1927“.

web: ze stránek obce o historii, červenec 2009 (viz odkazy): tato boží muka „pochází z roku 1927, je to dar paní Zaplatilové. Má obdélníkový průřez, v horní části je ve výklenku obraz Krista na hoře Olivové. Obrázek obnoven v roce 1997. Je umístěná u farního kostela na protější straně vstupu na spodní část hřbitova“. 

 

Troubsko III

meta: v části Veselka, křižovatka ulic Jihlavské a Polní, těsně u komunikace napravo ve směru na Bosonohy

       zděná boží muka

vlastní foto: 06 0613 CZE III 1-4

satelit: dříve souřadnice 49.17676,16.5048886 (místo určuje červený terčík)

           nyní nezjištěno, boží muka nenalezena

mapa: Edice Klubu českých turistů 83 (Okolí Brna*Ivančicko) A6/50.51*09.10

historie: bez bližšího časového určení

notes: (06 0613) hranolová, pilíř vysoký 95 cm o straně 80 cm, vrcholová římsa vysoká 18 cm, kaplice (bez výklenků) vysoká 55 cm, korunní římsa vysoká 18 cm, stříška asi 25 cm

web: ze stránek obce o historii. červenec 2009 (viz odkazy): „…Doba vzniku není známá, dle nejstarších pamětníků (téměř devadesátiletých) tam vždy stála. Je umístěna na hlavní křižovatce státních silnic, na pravé straně směrem do Bosonoh a Brna. 1. ledna 2007 byla zdemolována nákladním autem, které se na náledí stalo neovladatelným. Po zdokumentování byla odstraněna s tím, že po vybudování kruhového objezdu, tam bude znovu postavena...“

 

Troubsko IV

meta: v části Veselka, v chatové oblasti nad osídlením

       zděná boží muka

vlastní foto: 10 1227 CZE IV 1-4

satelit: souřadnice 49.18398,16.496117 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 83 (Okolí Brna*Ivančicko) A6/51.52*09.10

historie: asi z 19. století

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 34608/7-1063

notes: (10 1227) hranolová, patka z větších kamenných kostek vysoká 40 cm o straně 155 cm, sokl vysoký 85 cm o straně 90 cm, pilíř vysoký 170 cm o straně 80 cm, niky v pilíři vysoké 70 cm se základnou 42 cm, vrcholová římsa vysoká 9 cm, kaplice vysoká 85 cm o straně 75 cm, niky v kaplici vysoké 50 cm se základnou 40 cm, stříška vysoká asi 40 cm.

web: ze stránek obce o historii, červenec 2009 (viz odkazy): "…Doba vzniku není známa, dle dochovaného ústního podání je min. z 19. stol. Stojí na vyvýšeném místě při polní cestě do bývalých vinohradů na Frédách, u odbočky polní cesty vedoucí k bosonožskému Hájku. Lze konstatovat, že stojí na hranici troubských místních tratí - Páneček a Frédy. Je čtvercového průřezu s několika nikami pro sošky či obrázky. Tato Boží muka má sluneční hodiny." Nad nikou v kaplice směrem k Veselce je bez dalšího uvedeno vročení 1943. Ve dvou nikách pilíře jsou tištěné reprodukce obrázků s náboženskými motivy. Sluneční hodiny nebyly nalezeny...“

 

odkazy

www.troubsko.cz/troubsko/

troubaz.unas.cz/