Štěpánovice

1 záznam

CZE kraj Jihomoravský, Brněnsko                                                                      

vizit: 06 0408, 12 08047

vlastní foto: vizit-bozimuka3.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/brnensko/stepanovice/

***

meta: v obci, u místní komunikace, vlevo od silnice na Tišnov, u opravny strojů

       kamenná boží muka

vlastní foto: 06 0408 CZE 1-4

                  12 0804 CZE 5-16

satelit: souřadnice 49.369769,16.390895 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 85 (Okolí Brna*Svratecko) C1/71.72*01.02

historie: barokní boží muka z červeného pískovce s datem 1706

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 49647/7-8826

notes: (06 0408, 12 0804) patka vysoká 23 cm o straně 70 cm, podloží pilíře vysoké 8 cm o straně 55 cm, sloup vysoký 173 cm (v tom členitá pata vysoká 20 cm a členitá hlava vysoká 30 cm), vrcholová římsa vysoká 10 cm o straně 43 cm, lucerna vysoká 40 cm o straně 40 cm, nástavba včetně zlaceného křížku vysoká 95 cm, v lucerně čtyři výklenky vysoké 30 cm a široké 20 cm, hluboké 8 cm, ve výklenku ze strany od místní komunikace obrázek sv.Anny a po stranách v levé špaletě lucerny písmeno W pod ním číslice 17, v pravé písmeno D a pod ním číslice 06, ve výklenku nalevo obrázek sv.Jiří, v levé špaletě lucerny písmeno E a v pravé písmeno R, ve výklenku v odvrácené straně obrázek Archanděla Gabriela a v levé špaletě lucerny písmeno S a v pravé písmeno L, ve výklenku napravo obrázek Archanděla Michaela a v levé špaletě lucerny písmeno R a v pravé písmeno E, ve výklenku ze strany komunikace dvě unikátní prstencové sršní hnízda, ale jen jedno opuštěné

plus: (06 0408) text z tabulky, umístěné v místě v rámci informací Mikroregionu PORTA:

„Památná lípa u Božích muk, Památný strom. Lípa srdčitá (Tilia cordata) má výšku cca 30 m a obvod kmene 344 cm.Pod korunou lípy jsou umístěna Boží muka, zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek (r.č.8826). Vysoká biologická a estetická účinnost je umocněna stavbou Božích muk z roku 1706. Lípa je výraznou dominantou a ve spojení s drobnou sakrální datovanou stavbou, a to i bez vlivu na datum jejího dodatečného přemístění, se bezesporu blíží baroknímu názoru na tvorbu české kulturní krajiny. Ta byla utvářena drobnou, vesměs církevní architekturou v přímé vazbě na dominantně umístěné soliterní stromy v krajině. Tento záměrně komponovaný krajinný útvar je dokladem kulturnosti a vynikajícího vztahu k přírodě a krajině.“ (12 0804) Památná lípa u božích muk nenalezena, boží muka rekonstruována

 

odkaz

www.stepanovice.cz/