Podolí u Brna 

2 záznamy

CZE kraj Jihomoravský, Brněnsko

vizit: 12 0302

vlastní foto: vizit-bozimuka3.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/brnensko/podoli-u-brna/

 

Podolí u Brna I

meta: na východním okraji obce

       kamenná boží muka

vlastní foto: 12 0302 CZE I 1-8

satelit: souřadnice 49.189622,16.736118 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 87 (Okolí Brna*Slavkovské bojiště a Ždánický les) A2/52.53*26.27

historie: obnovena a poté požehnána 07 1021

notes: (12 0302) sokl vysoký 84 cm s čelní stranou 50 cm a boční 39 cm, římsa soklu vysoká 13 cm s čelní stranou 53 cm a boční 42 cm, podloží sloupu vysoké 9 cm s čelní stranou 40 cm a boční 40 cm, kruhová patka sloupu vysoká 13 cm o průměru 40 cm, sloup vysoký 118 cm o průměru v dolní části 28 cm, ve střední 32 cm a pod hlavicí 25 cm, hlavice vysoká 9 cm o průměru 40 cm, kaplice v čelní straně (ke špici) vysoká 63 cm a z boční strany 40 cm, o straně 40 cm, ve výklenku v kaplici se základnou 15 cm a vysokém 24 cm  smaltovaný portrét hlavy Krista, na zadní straně soklu je nápis: „OBNOVENO PŘÍSPĚVKEM F RENOCAR PODOLÍ L.P.2007“  

web: ze Zpravodaje obce Podolí, roč XIV 4/2007 „Když se drobné věci stanou velkými“:

„…Dalším farním počinem bylo umístění kamenné pseudobarokní boží muky na polní cestì z Podolí do Tvarožné v lokalitì zvané „Hrušky“. Zde na staré panské cestěì jsme jako připomínku vztyčili tuto drobnou stavbu, poukazující na obětující se lásku. Celou skulpturu jsem objevil v rajhradském klášteře mezi mnoha jinými kameny a znovu započalo stejné běhání jako v případì sv.Jana. Vše technicky zajistit a zvláště pak zabezpečit finanční krytí, což v obou případech nebylo snadné. Restaurování boží muky se chopil pan Jan Tomíček z Prace a téměř všechny náklady hradila firma Renocar. V září byla skulptura osazena a v následujícím měsíci požehnána. Také v tomto případě bych chtěl poděkovat sponzorùm: panu Miloši Vránkovi, obecnímu úřadu, panu Dvořáčkovi ze Sivic za smalt a panu Janu Grolichovi z Bedřichovic za obětavost a pomoc při osazování nejen boží muky, ale i sochy sv. Jana. Jsem rád, že se toto dílo podařilo, protože tyto stavby do přírody patří a vypráví také o člověku, o jeho cítění a vztahu k prostředí, kde žije. Máme v úmyslu místo kolem boží muky upravit, snad i vysadit stromy a umístnit lavečku, na které by i v budoucnu, ve stínu vzrostlých stromù, si mohl odpočinout kolemjdoucí a těšit se pohledem do krajiny. Tato drobná stavba zapadá do okolí, stává se jeho součástí, ale přitom jej mění a naplňuje něčím novým a hlubokým. Takovým může být i náš život, když se drobné věci stanou velkými…P. Ing.ThDr. Pavel Kopeček, Th.D., farář“

 

Podolí u Brna II

meta: na západním okraji obce

       zděná boží muka

vlastní foto: 12 0302 CZE II 1-8

satelit: souřadnice 49.189687,16.713987 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 87 (Okolí Brna*Slavkovské bojiště a Ždánický les) A2/52.53*25.26

historie: vybudována a vysvěcena 10 0509

notes: (12 0302) sokl vysoký 75 cm o straně 66 cm, pilíř vysoký 105 cm o straně 60, členitá římsa pod lucernou vysoká 47 cm v dolní nejširší části 75 cm v horní široká 100 cm, kaplice vysoká 73 cm o straně 60 cm, vrcholová římsa (nad kaplicí) vysoká 35 cm, stříška vysoká asi 35 cm, na kamenné desce vysoké 60 cm a široké 40 cm, osazené v čelní straně pilíře, je uvedeno: „Sv. Jane z Nepomuku drž nad námi svoji ruku, aby nám Bůh dopřál v nebi se radovat. Požehnáno 27.9. 2009 Sv. Otcem Benediktem XVI.“ Ve výklenku kaplice , vysokém 50 cm, širokém 30 cm a hlubokém 15 cm, kolorovaný obrázek sv. Jana Nepomuckého. K božím mukám vede od úvozové cesty (z Podolí do Kandie u Líšně) 12 stupňů 105 cm širokého schodiště ze žulových kostek včetně podesty před boží mukou, stupně jsou vysoké 17 cm.

web: ze Zpravodaje obce Podolí, roč XVII 2/2010 „Kaplička Sv.Jana Nepomuckého“:

„…Na staré císařské cestě z Podolí ke Kandii stávala „odnepaměti“ barokní socha sv. Jana. Tento světec, obrácený k Podolí, ve vztyčené ruce držel kříž, aby všem kolemjdoucím připomínal, kam se má ubírat naše pozornost. Z tohoto místa nad obcí, nad uličkami, žehnal našim předkům a byl i majákem pro ty, kteří v minulosti chodili touto cestou za prací do Brna. Tato socha v polích byla vystavena „nejrůznějším vlivům“ a na počátku devadesátých let měl Jan Nepomucký upadlou ruku a socha byla celkově velmi poškozená. Bylo velkou zásluhou tehdejšího pana starosty Miloše Lorence, že socha byla opravena a umístěna opět v blízkosti císařské cesty, ale tentokráte pod obecní úřad. Na původní místo sv. Jana byl osazen kříž a postupem času se vytrácel svatojánský charakter tohoto místa, který byl spojen s různým pobožnostmi, průvody a modlitbami. Mnohé generace si hrávaly „Na Svatecu“, jak toto místo nazývaly, a jeho genius loci si nesly v srdci.

   V minulém roce na podnět pana Miloše Vránka vznikl projekt stavby drobné kapličky ke cti sv. Jana Nepomuckého, který se podařilo také úspěšně zrealizovat. Kříž byl převezen ke hřbitovu, kde zapadá do celé koncepce vstupu a současně je i výmluvným znamením, že smrtí život nekončí. Stavby kapličky se zhostila stavební firma Přemysl Veselý, která pracovala podle návrhu Ing. arch.Petra Parolka. Kaplička sv. Jana Nepomuckého je zděná drobná sakrální stavba po vzoru pozdně barokních Božích muk. Zděný dřík stavby nese pískovcovou pamětní desku – základní kámen této kapličky, který posvětil papež Benedikt XVI. Dne 27. 9. 2009 při své návštěvě v Brně - letiště Tuřany. Jedná se o jedinečnou a svého druhu zcela unikání připomínku této historické události, která takto promlouvá ke všem kolemjdoucím. Zděná hlavice, od dříku oddělená drobnou římsou, ve svém výklenku uchovává obraz sv. Jana Nepomuckého, který je ochráncem obce Podolí. Hlavice je zakončena jehlanovitou stříškou z pálené krytiny, v jejímž vrcholu je cyrilometodějský kříž.

   Záměrem nebylo jen urbanizovat krajinu a prostředí, ve kterém žijeme, ale poukázat na svatojánskou tradici tohoto místa, která sahá mnoho století do minulosti. Současně tato kaplička je připomínkou papežské návštěvy v Brně, v roce, kdy církev slaví Rok kněží, jejichž patronem a ochráncem je sv. Jan Nepomucký.

   Žehnání kapličky proběhlo v neděli 9. května 2010 za hojné účasti místních občanů, ale i přespolních. Chtěl bych jmenovitě poděkovat všem, kteří na stavbě pracovali a o její realizaci se přičinili: Ing. arch. Petr Parolek, PhD. - návrh; Jiří Filip - Letiště Brno, a.s. - sponzor; Firma Přemysl Veselý, s.r.o. - sponzor; Miloš Vránek - RENOCAR, a.s. - sponzor; a Obec Podolí. Se stavbou kapličky bylo současně upraveno i okolí a v současné době se připravuje osazení laviček a informačního panelu, který by popisoval Slavkovské bojiště, na které je odsud krásný výhled. Je mým přáním, aby toto místo se stalo nejen zastávkou pro kolemjdoucí a cyklisty, ale i nás vedlo k hlubšímu vztahu k místu, kde žijeme a které je vskutku nádherné. P. Pavel Kopeček, farář“

 

odkazy

www.podoliubrna.cz/

farnost.podolak.cz/foto/ehnnBomukyvPodol/index.html