Křenovice

1 záznam

CZE kraj Jihomoravský, Vyškovsko

vizit: 14 1019

vlastní foto: vizit-bozimuka4.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/vyskovsko/krenovice/

***

meta: ve V části obce, parčík na nároží ulic Václavská a Široká

       zděná boží muka

141019 CZE 1-4, Křenovice

satelit: souřadnice 49.14318,16.832496 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 87 (Slavkovské bojiště a Ždánický les) B3/47.48*33.34

historie: z roku 1806, v roce 1956 zničena, znovu postavena v roce 2006

notes: (14 1019) patka o straně 122 cm, sokl vysoký 87 cm o straně 92 cm, zkosená podstava pilíře vysoká 25 cm o straně 79 cm, pilíř vysoký 87 cm o straně 61 cm, vrcholová římsa vysoká 27 cm o straně 90 cm, dolní stupeň lucerny včetně ozdobné římsy vysoký 35 cm o straně 60 cm, horní stupeň lucerny vysoký 43 cm o straně 60 cm, korunní římsa vysoká 20 cm, stříška vysoká 50 cm, křížek s dvěma břevny vysoký 50 cm, výklenky ve stěnách pilíře vysoké 75 cm, široké 30 cm a hluboké 15 cm, výklenek z čelní strany (k ul.Václavské) zasklený s kovanou mříží, v něm socha Panny Marie s růžencem

plus: informační tabulka u božích muk kromě jiného uvádí, že podle pověsti zůstalo po bitvě u Slavkova „v lazaretech a okolních obcích plno raněných vojáků…také v jednom domě v Křenovicích zůstal raněný francouzský voják, který na následky svého zranění zemřel…na počest svého dobrodince do té doby chudá rodina ze zmíněného domu nechala vystavit v roce 1806 na křižovatce ze Slavkova a z Vážan tato boží muka…v té nuzné době vyvolalo mnoho spekulací, jak k nenadálému bohatství přišla.“

 

odkazy

www.obec-krenovice.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99enovice_(okres_Vy%C5%A1kov)