Slavkov u Brna 

3 záznamy

CZE kraj Jihomoravský, Vyškovsko

vizit: 06 0225, 10 0404

vlastní foto: vizit-bozimuka4.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/vyskovsko/slavkov-u-brna/

Slavkov u Brna I

meta: uprostřed města, poblíž křižovatky ulic Malinovského a Jiráskova, u domu čp. 565

      kamenná boží muka

vlastní foto:                06 0225 CZE I 1-4

foto  Marty Seifertové: 16 0807 CZE I 5      

satelit: souřadnice 49.156443,16.878807 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 87 (Slavkovské bojiště a Ždánický les) A4/48.49*37.38

historie: z doby kolem roku 1740

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 33305/7-3872

notes: (06 0225) členitá patka vysoká 25 cm o straně (od osy k ose) 209 cm, členitý sokl vysoký 80 cm, členité tělo vysoké 237 cm, členitá římsa vysoká 60 cm, stříška vysoká asi 200 cm, oválný reliéf (bez výzdoby) včetně orámování vysoký 137 cm a široký 92 cm 

web: ze stránek města (viz odkazy) vyplývá, že boží muka byla „…označována jako poklona sv. Vendelínovi, původně připomínala hranici města Slavkova. Konávaly se u nich i letní žňové pobožnosti. Křížový mohutný pilíř s prohnutými stranami a plasticky modelovanými hranami kdysi nesl oválné, na plechu malované obrazy sv. Vendelína, sv. Otýlie a dalších dvou světců. Zvlášť cenný je štukový dekor s aliančním znakem Maxmiliána Oldřicha z Kounic a jeho manželky Marie Arnoštky z Rietbergu. Boží muka jsou ukončena bohatě tvarovanou římsou, která nese střechu ve tvaru jehlanu završeného makovicí s hrotem. V poznámkách na zadní straně mapy se uvádějí jako kamenná. Opravovaná…“

Slavkov u Brna II

meta: na severním okraji sídliště Zlatá Hora, pod stromy v předzahrádce domu 291

       zděná boží muka

vlastní foto: 10 0404 CZE II 1-4

satelit: souřadnice 49.158111,16.884767 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 87 (Slavkovské bojiště a Ždánický les) A4/48.49*37.38

historie: bez časového určení vzniku, rekonstruovaná

notes: (10 0404) trojboká, patka vysoká 10 cm, podloží pilíře vysoké 15 cm, pilíř vysoký 135 cm o straně 137 cm, vrcholová římsa vysoká 17 cm, kaplice vysoká 140 cm, korunní římsa vysoká 35 cm, stříška vysoká asi 50 cm, výklenky vysoké 90 cm v základně 40 cm

Slavkov u Brna III

meta: v hoře Svatého Urbana na rozcestí proti I.zastavení Křížové cesty

       dřevěná boží muka

foto Marty Seifertové 13 0710 CZE III 1-4

satelit: souřadnice 49.163849,16.8811933 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 87 (Slavkovské bojiště a Ždánický les) A4/49.50*37.38

historická soška Blahoslavené Panny Marie pochází zřejmě z doby Rakouska-Uherska počátkem 20. století

notes: soška velká asi 70 cm je z tlakově lité sádry, vyplněná betonovou směsí, v dutině vyztužená ocelovými trnoži roxor o průměru 10 mm, dřík vysoký asi 1000 cm je z třešňového dřeva, červeně zbarveného, na čelní straně s iniciálami AMDG, patka betonová vysoká asi 20 cm, kaplice z modřínových desek připevněných k dříku šrouby, stříška dřevěná sedlová s ostrým sklonem, hlavu sošky převyšuje asi o 40 cm, ocelový kříž nad stříškou je umělecky soustružený.  Podle vyjádření tvůrce boží muky Jaromíra Seiferta vyrytý nápis A.M.D.G. symbolizuje heslo Bratří Tovaryšstva Ježíšova „Ad Maiorem Dei Gloriam“ -  „K větší slávě Boží". V přeneseném významu též „Ad Maria Dei Gloriam“ – „K slávě Matky Boží Blahoslavené Panny Marie“.                                                                   

odkaz

www.slavkov.cz/cz/