Křižanovice

1 záznam

CZE kraj Jihomoravský, Vyškovsko

vizit: 11 1226

vlastní foto: vizit-bozimuka4.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/vyskovsko/krizanovice/

***

meta: na okraji obce za kostelem, asi 200 m v poli, směrem k Marefám

       kamenná boží muka

vlastní foto: 11 1226 CZE 1-10

satelit: souřadnice 49.140148,16.944898 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 87 (Slavkovské bojiště a Ždánický les) A5/47.48*41.42

historie: z 19. století

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 44836/7-3680  

notes: (11 1226) zvaná Isidorek, patka vysoká 22 cm, celkem z čelní strany široká 85 cm a z boční 60 cm, na čelní straně odsazení 15 cm pro střední pilířek o šířce 51 cm, sokl vysoký 68 cm, celkem z čelní strany široký 60 cm a z boční 45 cm, na čelní straně odsazení 15 cm pro střední pilířek o šířce 35 cm, pilíř vysoký 100 cm po římsu, celková šířka z čelní strany 45 cm a boční 30 cm, na čelní straně odsazení 15 cm pro střední pilířek, římsa pod kaplicí vysoká 25 cm, široká 95 cm, kaplice vysoká 68 cm, široká z čelní strany 85 cm, z boční 30 cm, zhlaví vysoké 50 cm, tepaný křížek, na reliéfu je klečící muž před křížem s ukřižovaným Kristem na úpatí Svatého Hostýna, pod reliéfem v pásu z šedého mramoru obtížně čitelný nápis: „Pobožnost jest ke všemu užitečnému zaslíbení nynějšího života i budoucího Tim 8“.

plus: podle místního pojmenování je boží muka postavena ke cti sv. Isidora (Isidorus, agricola), rolníka a patrona Madridu, který zemřel asi v roce 1130, býval vzýván proti suchu a k jeho atributům patřili dva andělé, motyka, selský oděv, pluh a spřežení volků. Je připomínán 15. května. Nápis pod reliéfem je obměnou textu z Nového zákona, První epištoly (S.) Pavla, Apoštola, k Timoteovi, z kapitoly 4., odst. 8, písmeno d: „pobožnost ke všemu je užitečná a má i nynějšího i budoucího života zaslíbení“. Na novém hřbitově v Křižanovicích je na náhrobní mramorové desce rodin Kuchtovy a Kovaříkovy umístěn do mramoru vyrytý obraz s boží mukou zvanou Isidorek uprostřed dvou stromků a párem koní s pluhem bez oráče na rozoraném poli poblíž. Shodou okolností nám bylo dopřáno zúčastnit se ve čtvrtek 15. května 1997 v Madridu velkolepé fiesty s oslavným průvodem a bohoslužbou k uctění sv. Isidora, patrona hlavního města Španělska. 

 

odkaz

www.krizanovice.cz/