Praha-Písnice

1 záznam

CZE hlavní město Praha, jižní okraj

vizit: 12 1128

vlastní foto: vizit-bozimuka2.webnode.cz/cze-praha/praha-pisnice/

***

meta: v parčíku mezi ulicemi Libuňská a K Vrtilce

      zděná boží muka

vlastní foto: 12 1128 CZE 1-4

satelit: souřadnice 49.993769,14.467236 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 36 (Okolí Prahy*západ) B6/40.41*61.62

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 41102/1-1884   

historie: asi z 18.století

notes: (12 1128) sokl vysoký 105 cm o straně 102 cm (v horní části 25 cm zkosení), dolní prstenec sloupu vysoký 10 cm o průměru 65 cm, sloup vysoký 255 cm o průměru 60 cm, hlavice vysoká 15 cm, kaplice vysoká 35 cm o straně 60 cm, korunní římsa vysoká asi 15 cm, stříška vysoká asi 30 cm

web: podle stránek www.hrady.cz/ - článku Milana Cahy (zdroj: U nás – Libuš a Písnice, měsíčník pro informace a vzájemnou komunikaci občanů v městské části Praha-Libuš, č. 12/2006, prosinec 2006):

  „Masivní boží muka tvoří hranolový sokl, na kterém stojí toskánský sloup s kapličku zakončenou jehlancovou stříškou. Do sloupu je vsazena čtverhranná kovová deska s reliéfem Panny Marie z roku 1883. Rok vzniku není přesně znám, pravděpodobně pocházejí z 18. století. Podle tradované pověsti by jejich výstavba mohla souviset se suchem v letech 1781–2. Podle jiné pověsti jsou boží muka starší (místní kronika uvádí názor blíže nespecifikovaných odborníků o původu v 15. či 16. století) a sloužila jako místo poslední modlitby při cestě odsouzence na (rovněž tradované a nedoložené) popraviště. Boží muka byla rekonstruována v roce 2006 a jsou zapsána ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.“

 

odkaz

cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsnice