Praha-Petřín

1 záznam

CZE hlavní město Praha, Praha 5

vizit: 13 1009

vlastní foto: vizit-bozimuka2.webnode.cz/cze-praha/praha-petrin/

***

meta: v Kinského zahradě na Petříně, u většího okrasného jezírka s lachtanem

      kamenná boží muka

vlastní foto: 13 1009 CZE 1-8

satelit: souřadnice 50.079114,14.397786 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 36 (OKOLÍ PRAHY západ) B5/49.50*57.58

historie: z roku 1686, v Kinského zahradě od 19.století

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 40347/1-1389 v rámci názvu Petřínské sady

notes: (13 1009) sokl vysoký 90 cm o straně 58 cm, horní římsa soklu vysoká 15 cm o straně 77 cm, čtvercové podloží sloupu vysoké 13 cm o straně 59 cm, prstenec v patě sloupu vysoký 13 cm o průměru 59 cm, sloup vysoký 300 cm o průměru 45 cm, v horní části o průměru 35 cm, v dolní části opásán dvěma kovovými obručemi, hlavice sloupu s římsou vysoká 20 cm, kaplice a ukončení nezměřeno, v reliéfech ze tří stran kovové trny k vržení stínů slunečních hodin (v hrudi Krista, s.Rocha a sv.Šebestiána).

web:

- podle stránek waymarking.com (viz odkazy):

„Bozi muka se slunečními hodinami ze 17.století. Ozdobeny reliéfy Ježíše, sv. Šebestiána, sv. Rocha a sv. Rozálie.“

- podle stránek praguewelcom.cz (viz odkazy):

„…barokní památka z 18. st. - boží muka s hranolovými slunečními hodinami a výtvarnou výzdobou ve formě morového sloupu. K vržení stínů na číselnici hodin sloužilo kopí v boku Krista a šíp v těle sv. Šebestiána. Sloup původně stával na paměť morové epidemie na Žižkově údajně v místě, kde je dnes kostel sv. Prokopa.“

- podle stránek envis.praha-město.cz (viz odkazy):

V horní části Kinského zahrady při západním okraji nejvýše položeného jezírka stojí 5 m vysoký pískovcový sloup s hranolovými slunečními hodinami na vrcholu. Ve stěnách hranolu jsou vytesány reliéfní postavy Krista a ochránců před morem. Sloup pravděpodobně stával na Žižkově v blízkosti nynějšího kostela sv. Prokopa“.

plus: Podle článku Čtyři nejstarší dodnes zachované památky Žižkova autora V.Micky ve čtvrtletníku Klubu přátel Žižkova Žižkovské listy z roku 2001: 

„…Boží muka z roku 1686, které stávaly v usedlosti Reismanka v blízkosti křižovatek Lipanská, Chelčického a Táboritská. Je to 5 metrů vysoký pískovcový sloup, který je v dnešní době umístěn v Kinského zahradě na Petříně. Na postranních plochách sloupu jsou figurální reliéfy, zobrazující výjevy ze života sv. Rocha, sv.Šebestiána a sv. Rozárie. Sloup nese nápis:“Vysvoboď nás ode všeho zlého a smiluj se nad námi!“ Pod sloupcovou lucernou lze číst text: Girzi Ian z Risenbercku (Jiří Jan Reimann z Reisenberku). Původně tato boží muka byla uváděna též jako morový sloup, ostavený na paměť morové epidemie. Podle svědectví posledního majitele usedlosti se u sloupu modlívali odsouzenci, kteří tudy kráčívali na popraviště.“

 

odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%99%C3%ADn

www.waymarking.com/waymarks/WMAR5Y_Bozi_muka_se_slunecnimi_hodinami_Wayside_shrine_with_sundial_Petrin_Praha_CZ

www.praguewelcome.cz/srv/www/cs/objects/detail.x?id=49682

envis.praha-mesto.cz/(bs0b0255spkymv55cfubyzr5)/zdroj.aspx?typ=2&Id=87348&sh=1958466370