Sehradice

1 záznam

CZE kraj Zlínský, Zlínsko

vizit: 09 1111, 10 1109

vlastní foto: vizit-bozimuka5.webnode.cz/cze-kraj-zlinsky/zlinsko/sehradice/

***

meta: uprostřed obce v blízkosti Obecního úřadu, na upraveném veřejném prostranství u toku Horní Olšavy

       kamenná boží muka

vlastní foto: 09 1111 CZE 1-3

                  10 1109 CZE 4-8 

satelit: souřadnice 49.144226,17.82484 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 93 (Vizovické vrchy) B4/49.50*06.07

historie: - ze 17. století (podle dobových foto na webu obce),

             - z 1. pol. 19. století (podle údajů k poskytnutí krajské dotace)

notes: (09 1111,10 1109) hranolová, patka vysoká 20 cm o straně 130 cm, sokl vysoký 35 cm o straně 60 cm, pilíř vysoký 230 cm o straně 47 cm, nadloží (včetně římsy) vysoké 23 cm, vrcholová římsa vysoká 20 cm, nástavec pilíře vysoký 45 cm, korunní římsa vysoká 15 cm, křížek vysoký asi 50 cm, na obrázku pod sklem je zpodobněna Panna Maria Sedmibolestná.

glosa: z usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze 17. června 2009 vyplynulo pod položkou 44 schválení dotace 50.000 Kč pro obec Sehradice na rekonstrukci božích muk.

plus: v čase první návštěvy v rekonstrukci, původní umístění nezjištěno. Po rekonstrukci byla boží muka vysvěcena při mši svaté v sobotu 22. května 2010.

 

odkaz

www.sehradice.cz/