Zlín-Lužkovice

1 záznam

CZE kraj Zlínský, Zlín

vizit: 10 0422

vlastní foto: vizit-bozimuka5.webnode.cz/cze-kraj-zlinsky/zlinsko/zlin-luzkovice/

***

meta: uprostřed MČ Zlín-Lůžkovice, v části Hamberek, na kopci nad ulicí Hvozdenskou

      kamenná boží muka

vlastní foto: 10 0422 CZE 1-7

satelit: souřadnice 49.22514,17.743613 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 93 (Vizovické vrchy) A2/58.59*99.00

historie: bez časového určení vzniku            

notes: (10 0422) sokl vysoký 46 cm o straně 47 cm, podloží pilíře vysoké 20 cm o straně 33 cm, pilíř vysoký 132 cm o straně 24 cm, kaplice vysoká 55 cm s čelní stranou 48 cm a boční 38 cm, stříška vysoká 25 cm. Na čelní straně kaplice v dřevěném rámu reprodukce obrazu A. Rubleva, na zadní straně kaplice reprodukce obrazu Ježíše Krista při modlitbě na Olivetské hoře.

glosa: z periodika olomoucké arcidiecéze Oldin (čísle 9, září 2007, ročník 17, Josef Pala)

„Obec Lužkovice, dnes část města Zlína, která patří do farnosti Želechovice nad Dřevnicí, v letošním roce slaví 600 let. Poprvé se připomíná v písemných pramenech v roce 1407 jako součást lukovského panství. Oslava této významné historické události se v obci konala v sobotu 16. června. Při této příležitosti požehnal želechovický farář P. Lubomír Vaďura zrestaurovaná boží muka s obrazem Nejsvětější Trojice, která stojí na kopci nad obcí. Kopii známého Rublevova obrazu daroval obci místní rodák František Paták, dnes žijící v USA.“ 

web: ze stránek periodika Lůžkoviny (září 2009, Radek Knap)

„…Jakmile průvod úspěšně dorazil ke "Svaté Trojici" a lidé a spolky zaujaly svá místa, tak si slovo vzal opět Evžen Babík, který poté předal slovo panu faráři Lubomíru Vaďurovi z želechovické farnosti.  Pan farář P. Lubomír Vaďura zahájil své vystoupení krátkou promluvou a po ní požehnal nový obraz Nejsvětější Trojice na Boží muce, který daroval lužkovický rodák žijící v Atlantě v USA, pan František Paták. Je to reprodukce vrcholného díla ruského malíře Andreje Rubleva z 15. století - proslulá ikona se Sv. Trojicí, pojatá po východním způsobu jako starozákonní výjev návštěvy tří andělů u Abraháma. Rám obrazu vyrobil jako dar pan Oldřich Tichý z Příluku, dřevo na rám věnoval pan Josef Ušela z Lípy, rodák z Lužkovic…“ 

plus: boží muka stojí pod stromem u polní cesty, kterou prý obyvatelé Lužkovic chodili na pouť do Hvozdné a do Štípy

 

odkazy 

luzkovice.cz

www.zlin.eu/