Žďár nad Sázavou 

10 záznamů

CZE kraj Vysočina, Žďársko,

vizit: 09 1003, 11 1008, 12 1118, 13 1003, 14 0329

vlastní foto: vizit-bozimuka7.webnode.cz/cze-kraj-vysocina/zdarsko/zdar-nad-sazavou/

 

Žďár nad Sázavou I

meta: v Nádražní ulici u rohu oplocení Střední zdravotní školy

     kamenná boží muka

vlastní foto: 09 1003 CZE I 1-4

satelit: souřadnice 49.557768,15.939385 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C2/92.93*68.69

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 28448/7-4640

historie: uveden rok 1695

notes: (09 1003) sloupová, patka vysoká 20 cm s čelní stranou (do ulice Palachova) 87 cm a boční 76 cm, sokl vysoký 40 cm s čelní stranou 50 cm a boční 46 cm, římsa nad soklem vysoká 15 cm s čelní stranou 66 cm a boční 62 cm, podstava dříku vysoká 14 cm o straně 38 cm, dřík vysoký 150 cm o straně 27 cm, vrcholová římsa vysoká 25 cm, lucerna vysoká 35 cm, zakončení vysoké 20 cm

 

Žďár nad Sázavou II

meta: u křižovatky ulic Brněnská a Smetanova, na trávníku před budovou Správy ChKO Žďárské vrchy

     kamenná boží muka

vlastní foto: 09 1003 CZE II 1-4

satelit: souřadnice 49.558878,15.944917 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C2/92.93*68.69

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 31211/7-4639   

historie: uveden rok 1667

notes: (09 1003) sloupová, sokl vysoký 45 cm s čelní stranou 45 cm a boční 40 cm, osmiboký dřík vysoký 200 cm o průměru 35 cm, vrcholová římsa vysoká 15 cm, lucerna vysoká 50 cm, ukončení 30 cm.

 

Žďár nad Sázavou III

meta: na nároží ulic Jiřího z Poděbrad a Veselská ve fasádě domu č.p. 488/17

     kamenná boží muka

vlastní foto: 11 1008 CZE III 1-4

satelit: souřadnice 49.55882,15.933386 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C2/92.93*67.68

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 21806/7-4641

historie: bez časového určení

notes: (11 1008) sloupová, patka vysoká 8 cm a široká 55 cm, do obvodové stěny domu vetknutý sokl vysoký 57 cm, široký 43 cm s boční stěnou 18 cm, sloup vysoký 144 cm o průměru 33 cm, z poloviny vetknutý do stěny, podstava kříže vysoká 37 cm, široká (u hlavy sloupu 33 cm a u paty kříže 19 cm, kříž s Kristem vysoký 64 cm

 

Žďár nad Sázavou IV

meta: vpravo v ulici Jamské pod novým hřbitovem na okraji březového porostu

    kamenná boží muka

vlastní foto: 12 1118 CZE IV 1-4

satelit: souřadnice 49.559819,15.950727 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C2/92.93*68.69

historie: na soklu je uveden letopočet 1853

notes: (12 1118) sokl vysoký 43 cm s čelní stranou 26 cm a boční 22 cm, podloží pilíře vysoké 6 cm, pilíř vysoký 108 cm s čelní stranou 23 cm a boční 21 cm, hlavice vysoká 30 cm o straně 37 cm, v dolní části zkosená, čtyřboký podstavec kříže vysoký 44 cm v dolní části o straně 29 cm a v horní 17 cm, v čelní straně (k místní silnici) reliéf umrlčí lebky se zkříženými kostmi, kříž vysoký 110 cm, v horní části s ukřižovaným Kristem, v dolní obepnutý hadem, ze zadní strany pilíř bez vyznačení soklu a s otvorem neznámého určení 

 

Žďár nad Sázavou V

meta: parčík před hlavním vstupem nového hřbitova

     kamenná boží muka

vlastní foto: 12 1118 CZE V 1-4

satelit: souřadnice 49.561181,15.948326 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C2/92.93*68.69

historie: asi pozdně gotická nebo renesanční

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 23080/7-4644  

notes: (12 1118) kamenná patka vysoká 40 cm s čelní stranou 70 cm a boční 50 cm, sokl vysoký 51 cm o straně 34 cm, pilíř (se zkosenými rohy) vysoký 153 cm o straně 26 cm, asymetrická lucerna s dvěma výklenky vysoká 75 cm s čelní stranou 34 cm a boční 30 cm, výklenek v čelní straně (k přístupové cestě k novému hřbitovu) vysoký 34 cm, široký 20 cm a hluboký 20 cm, boční výklenek vysoký 30 cm a široký 17 cm, křížek vysoký 40 cm, z základně kaplice zčásti čitelný nápis „… NOMEN“

 

Žďár nad Sázavou VI

meta: v parčíku před hlavním vstupem nového hřbitova

     kamenná boží muka

vlastní foto: 12 1118 CZE VI 1-4

satelit: souřadnice 49.561291,15.948227 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C2/92.93*68.69

historie: barokní, nedatovaná, přenesená (asi) z Libušína

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 36238/7-4642  

notes: (12 1118) patka vysoká 12 cm o straně 82 cm, sokl vysoký 37 cm s čelní stranou 48 cm a boční 37 cm s diamantovým reliéfem, římsa soklu vysoká 10 cm s čelní stranou 62 cm a boční 57 cm, podloží sloupu vysoké 15 cm s čelní stranou 47 cm a boční 37 cm, sloup vysoký 157 cm o průměru v dolní části 27 cm a v horní 22 cm, hlavice vysoká 33 cm o straně čř cm, nástavba (čtyřboký jehlan) vysoká 40 cm o straně 42 cm, křížek vysoký 50 cm

 

Žďár nad Sázavou VII

meta: v parčíku před hlavním vstupem nového hřbitova

     kamenná boží muka 

vlastní foto: 12 1118 CZE VII 1-4

satelit: souřadnice 49.561303,15.948135 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C2/92.93*68.69

historie: torzo, nedatováno, sem přemístěno

notes: (12 1118) osmiboká zahrádka o průměru 100 cm, sloup vysoký 107 cm o průměru v dolní části 28 cm a v horní 22 cm, kaplice s mělkými výklenky vysoká 33 cm o straně 26 cm, na čelní straně (k přístupové cestě k novému hřbitovu) připevněn novodobý křížek, hlavice nad kaplicí vysoká 26 cm o straně 37 cm

 

Žďár nad Sázavou VIII

meta: v S části města, na ploše za oplocením domu čp.5 v ul.Dvorská

     kamenná boží muka

vlastní foto: 13 1003 CZE VIII 1-4

satelit: souřadnice 49.584533,15.933523 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C2/95.96*67.68

historie: z roku 1845

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 35951/7-4668   

notes: (vizit 13 1003) sokl vysoký 60 cm s čelní stranou 22 cm a boční 19 cm, na soklu letopočet 1845, pilíř vysoký 130 cm s čelní stranou 20 cm a boční 17 cm, jehlan ukončující pilíř vysoký 10 cm

 

Žďár nad Sázavou IX

meta: ve SZ části města, v lokalitě Na Starém městě

    kamenná boží muka  

vlastní foto: 14 0329 CZE IX 1-4

satelit: souřadnice 49.570639,15.928505 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C2/93.94*67.68

historie: pravděpodobně z roku 1857

notes: (14 0329) sokl vysoký 60 cm o straně 30 cm, pilíř se zkosenými hranami vysoký 145 cm o straně 30 cm, hlavice pilíře vysoká 25 cm v horní části o straně 60 cm, kovový kříž vysoký 95 cm, na zadní straně pilíře letopočet (asi) 1857

web: na stránce webu „turistika.cz“ (viz odkazy níže) je zmíněno „Místo, kde stávala původní osada Žďár. Nachází se u staré obchodní stezky, jejím pozůstatkem je úvoz přes Klafar, je na pravém (českém) břehu řeky Sázavy. Osada zde byla pouze krátce a potom byla přestěhována na druhý břeh, do míst dnešního historického jádra města, poblíž brodu přes Sázavu na moravskou stranu hraniční řeky. Existence této osady je doložena archeologickým průzkumem na místech vznikajícího sídliště Klafar. Stará obchodní stezka je sice zachována, úvoz je dvakrát nově přemostěn, ale všechny objekty původní osady zjištěné při vykopávkách jsou nenávratně ničeny vznikajícím sídlištěm bez jakéhokoliv připomenutí historických souvislostí místa.“

 

Žďár nad Sázavou X

meta: poblíž železničního mostu v Z části města (Žďár nad Sázavou 3),

     kamenná boží muka

vlastní foto: 14 0329 CZE X 1-4

satelit: souřadnice 49.564131,15.922555 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C2/92.93*66.67

historie: nezjištěna

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 86717/7-4670  

notes: (14 0329) sokl vysoký 40 cm o straně 40 cm, osmiboký pilíř vysoký 195 cm o straně 15 cm, v dolní části čtyřhran o straně 30 cm, lucerna vysoká 80 cm o straně 40 cm, ze dvou stran plnostěnná, nástavba lucerny vysoká 30 cm 

 

odkazy

www.zdarns.cz/

www.turistika.cz/mista/na-starem-meste