Hamry nad Sázavou

3 záznamy

CZE kraj Vysočina, Žďársko

vizit: 09 1003

vlastní foto: vizit-bozimuka7.webnode.cz/cze-kraj-vysocina/zdarsko/hamry-nad-sazavou/

 

Hamry nad Sázavou I

meta: Z okraji obce, při silnici ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu

       kamenná boží muka

vlastní foto: 09 1003 CZE I 1-2

satelit: souřadnice 49.562598,15.914784 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C2/92.93*66.67

historie: asi II.pol.17. století

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 21371/7-4035

notes: (091003) sloupová, patka vysoká 10 cm, sokl vysoký 35 cm o straně 43 cm, římsa nad soklem vysoká 10 cm o straně 60 cm, podstava dříku vysoká 15 cm, dřík vysoký 130 cm o průměru 35 cm, vrcholová římsa vysoká 28 cm o straně 43 cm, lucerna vysoká 30 cm, nástavba vysoká 30 cm, křížek vysoký asi 35 cm

web: ze stránek obce (viz odkazy) boží muka mají „…dřík kruhového průřezu, v horní části mírně zúžený, stojí na krychlovém podstavci. Čtvercová deska pod schránkou, zdobená jednoduchým reliéfem, tvoří přímo hlavici dříku. Schránka je plná, se čtyřmi mělkými výklenky, zakončená jednoduchou stříškou ve tvaru komolého jehlanu s železným Křížkem. Tato boží muka nemají žádný text ani vročení, z celkového provedení však lze usuzovat na druhou polovinu 17. století…“

 

Hamry nad Sázavou II

meta: uprostřed křižovatky před Obecním úřadem Dolní Hamry

      kamenná boží muka

vlastní foto: 09 1003 CZE II 1-4

satelit: souřadnice 49.566036,15.901885 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C1/93.94*65.66

historie: z roku 1680

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 18088/7-4034

notes: (091003) sloupová, sokl vysoký 45 cm o straně 48 cm, římsa nad soklem vysoká 10 cm, podstava dříku vysoká 15 cm, mírně kónický dřík vysoký 185 cm o průměru 35 cm, vrcholová římsa vysoká 25 cm, lucerna vysoká 50 cm, nástavba vysoká 40 cm

web: ze stránek obce (viz odkazy) vyplývá, že „…Na krychlovém podstavci je postaven dřík kruhového průřezu, nahoře mírně zúžený, zakončený tenkým prstencem většího průměru. Čtvercová deska pod schránkou, zdobená reliéfem, je dobře zachovalá a má výrazně světlejší barvu než ostatní části. To svádí k domněnce, že je mladšího data. Plná schránka se čtyřmi mělkými výklenky má stříšku oblých tvarů, završenou kamennou koulí s železným křížkem (obojí zřejmě z některé pozdější úpravy). Na dříku je připevněn mramorový štítek s nápisem, jehož text čte J. F. Svoboda takto: "O wy wssickni Lidé, kterzy tauto Czestau gdete, pohledtež a wizte gestli wetssi bolest nad bolest mau. 1680 P. P. S.!" Zkratky za vročením jsou zřejmě iniciály Petra Pavla Svobody, rychtáře a kameníka v Najdeku."

 

Hamry nad Sázavou III

meta: na severním okraji starší zástavby místní části Najdek (asi 100 m před mostem přes železniční trať)

       kamenná boží muka

vlastní foto: 09 1003 CZE III 1-4

satelit: souřadnice 49.568001,15.891465 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 48 (Žďárské vrchy) C1/93.94*64.65

historie: kolem roku 1680

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 27811/7-4036

notes: (09 1003) sloupová, sokl vysoký 55 cm o straně 50 cm, římsa nad soklem vysoká 10 cm o straně 65 cm, podstava dříku vysoká 12 cm, kónický dřík vysoký 185 cm o průměru 35 cm, vrcholová římsa vysoká 25 cm, lucerna vysoká 40 cm, nástavba vysoká 40 cm

web: ze stránek obce (viz odkazy) vyplývá, že „…Sokl a dřík jsou velmi podobné těm předcházejícím, deska pod schránkou je ale vyšší, s bohatší, hůře zachovanou reliéfní výzdobou. Čtyřboká schránka s mělkými výklenky je opatřena stříškou ve tvaru komolého jehlanu s prohnutými stěnami. Na vrcholu je opatřena velkou kamennou koulí a torzem železného křížku. Nápis vytesaný v jednom z výklenků schránky sděluje, že tato boží muka byla postavena nákladem Petra Pavla Svobody, rychtáře a kameníka v Najdeku. Vročení již není čitelné, ale lze důvodně předpokládat, že se jedná o období kolem roku 1680. Sokl má značně poškozený jeden roh a toto poškození údajně pochází z konce války v roce 1945…“

 

odkaz

www.hamrynadsazavou.cz/