Boží muka v Dačicích jsme zaznamenali za vydatné pomoci naší kamarádky Evy Homolkové. Moc jí za obětavou spolupráci děkujeme!
 

Dačice

5 záznamů

CZE kraj Jihočeský Jindřichohradecko

vizit: 130925, 140512

vlastní foto: vizit-bozimuka6.webnode.cz/cze-kraj-jihocesky/jindrichohradecko/dacice/

 

Dačice I

meta: město Dačice, MČ Dačice III, směr Bílkov, u rozcestí ul. B.Smetany, Vápovská a Svatopluka Čecha

     kamenná boží muka

vlastní foto: 13 0925 CZE Dačice I 1-8

satelit: souřadnice 49.080478,15.444684 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 78 (ČESKÁ KANADA a SLAVONICKO) A6/36.37*32.33

historie: zřejmě z roku 1642

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 41935/3-1837 

notes: (130925) sokl vysoký 25 cm o straně 42 cm, pilíř vysoký 155 cm o průměru 33 cm v horní část zúžený, lucerna včetně stříšky vysoká 62 cm o straně 36 cm, ostění lucerny z čelní strany šířky 4 cm, v proskleném výklenku reprodukce obrazu Blahoslavené Panny Marie z Karmelu s Ježíškem vysoký 43 cm, před ním ještě malá soška Panny Marie, na zadní straně lucerny letopočet (patrně) 1648 a (zřejmě) cechovní znak s písmeny E.T. a dvěma sekerami

glosa: v kláštěře v Dačicích žije od roku 1996 komunita bosých karmelitek (více v odkazech),

plus: v knize „Kamenná boží muka v jižních Čechách a na přilehlé Moravě“ autorka Zdenka Paloušová uvádí: „V Dačicích, v poloze zvané Za lávkami, která byla kdysi takřka pustinou, dnes v zástavbě rodinných domků, stojí boží muka, datovaná „1648“, označená monogramem „E.T.“ a na zadní straně znakem řeznického cechu – dvěma zkříženými sekerami. Zde opět toskánský sloupek nese hranolovou kaplici, která je kryta průnikem čtyř sedlových stříšek, na frontální straně s hlubší uzavíratelnou nikou. Postament pod sloupkem zmizel v postupně se zvyšujícím terénu. Zřizovatelem těchto božích muk byl pravděpodobně dačický řezník Eliáš Tůma“.

 

Dačice II

meta: město Dačice, přidružená obec Hradišťko, u silnice směr Vnorovice

       kamenná boží muka

vlastní foto: 13 0925 CZE Dačice II 1-7

satelit: souřadnice 49.057853,15.438307 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 78 (ČESKÁ KANADA a SLAVONICKO) B6/32.33*33.34

historie: z roku 1807

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 25004/3-1925

notes: (13 0925) sokl vysoký 68 cm, z čelní strany v základně široký 77 cm a z boční 67 cm, v horní části o straně 55 cm, podloží pilíře vysoké 15 cm o straně 33 cm, pilíř vysoký 123 cm o straně 27 cm, v čelní straně zaoblený, kaplice vysoká 50 cm z čelní strany široká 40 cm a z boční 30 cm, prosklený výklenek z čelní strany vysoký 41 cm a 30 cm široký, ve výklenku soška Panny Marie, v soklu z čelní straně letopočet 1807

 

Dačice III

meta: město Dačice, S u rozcestí na Kostelní Vydří, na návrší Kohoutek

     kamenná boží muka

vlastní foto: 130925 CZE Dačice III 1-6

satelit: souřadnice 49.094729,15.423067 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 78 (ČESKÁ KANADA a SLAVONICKO) A6/38.39*30.31

historie: nezjištěna

notes: (130925) sokl vysoký 60 cm o straně 33 cm, pilíř vysoký 160 cm o straně 28 cm (se zkosenými hranami), hlavice vysoká 11 cm o straně 47 cm, lucerna vysoká 73 cm o straně 46 cm, výklenek lucerny hluboký 40 cm, v něm reprodukce obrazu Blahoslavené Panny Marie z Karmelu s Ježíškem, pravá boční stěna lucerny osazena stylem hlavou dolů (podle nápisu), nápis celkově neidentifikován

glosa: v klášteře v Kostelním Vydří působí Řád karmelitánů (více v odkazech),

plus: v knize „Kamenná boží muka v jižních Čechách a na přilehlé Moravě“ autorka Zdenka Paloušová uvádí: „…ještě jedna boží muka nás provázejí na cestě kolem města Dačice, tato se nalézají na rozcestí směrem do Řečice a Kostelního Vydří. Mají štíhlý čtyřboký pilířek jen s velmi lehce okosenými hranami, na něm je nasazena kaplice, která byla poškozena a poté nesprávně poskládána. Přesto lze vysledovat její původní krytí čtyřmi pronikajícími sedlovými stříškami. Jediná nika je poměrně vysoká, nahoře uzavřená nízkým segmentem, jenž zasahuje především do šíře trojúhelníkového štítku. Stříška je završena obvyklým patriarším křížkem. Jak uvádí dostupná literatura, stávala tato boží muka – nejspíš v odlišné podobě – v Dačicích, u křižovatky ulic Komenského a B.Němcové. V roce 1899 byla přenesena na rozcestí ke Kostelnímu Vydří – tato údaje jsou získány z farní kroniky. Autorky příspěvku (Jiřina Maňasová a Miloslava Slavíková, Boží muka v Dačicích a blízkém okolí) se domnívají, že původní boží muka byla v roce 1787 svévolně zničena „bezbožníkem“, jenž kromě dalších trestů musel na svůj náklad nechat zřídit boží muka nová. Jak však vyplynulo z dalších pramenů a srovnání, i tato boží muka zanikla a patrně byla znovu pořízena, přesné informace o době vzniku již v pramenech uvedeny nejsou.“

 

Dačice IV

meta: město Dačice, přidružená městská části Borek, pod vzrostlými stromy na rozcestí

      kamenná boží muka

vlastní foto: 140512 CZE Dačice IV 1-5

satelit: souřadnice 49.074391,15.462921 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 78 (ČESKÁ KANADA a SLAVONICKO) B6/35.36*33.34

historie: v roce 1813

notes: (140512) sokl vysoký 25 cm o straně 40 cm, římsa soklu vysoká 7 cm o straně 45 cm, sloupek vč.dolní patky a horní hlavice vysoký 160 cm o průměru 25 cm, kaplice vč.podloží pod ní vysoká 45 cm o straně 31 cm (podloží) a 26 cm (kaplice), výklenek v čelní straně kaplice vysoký 28 cm, široký 13 cm a hloubky 9 cm, ve výklenku menší soška panny Marie, z bočních stran kaplice niky, zadní strana plná, stříška vysoká 20 cm

plus: v knize „Kamenná boží muka v jižních Čechách a na přilehlé Moravě“ autorka Zdenka Paloušová uvádí, že „v Borku u Dačic (JH) je mezi novou výstavbou rodinných domků skryt drobný sloupek, nesoucí patrně starší kaplici s úzkými nikami s odsazenými segmenty, završenou stříškou v podobě komolého jehlance. Sloupek je kuželovitý, spočívá na nezdobeném postamentu, krytém shora přesahující deskou, na frontální straně nacházíme mělce tesaný letopočet 1813.“

 

Dačice V

meta: město Dačice, MČ Dačice II, na rozcestí silnic Slavonice-Dolní Němčice

       kamenná boží muka

vlastní foto: 14 0512 CZE Dačice V 1-6

satelit: souřadnice 49.082399,15.414994 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 78 (ČESKÁ KANADA a SLAVONICKO) A6/36.37*30.31

historie: v roce 1606

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 41769/3-1836

notes: (140512) patka vysoká 30 cm o straně 104 cm, sokl vysoký 57 cm o straně 43 cm, patka sloupku vysoká 10 cm, sloupek vysoký 165 cm s dolním průměrem 33 cm a horním 25 cm, hlavice sloupku vysoká 25 cm o průměru 35 cm, kaplice ze tří stran otevřená a s plnou zadní stěnou vysoká 65 cm o straně 45 cm, kamenný křížek vysoký 30 cm

plus:

- podle městského dokumentu „NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY V DAČICÍCH“ je tato boží muka „sakrální stavba z 2. pol. 17. století, typologicky velmi ojedinělá v celé oblasti. Architekturu tvoří nízký podstavec a na něm toskánský sloupek. Ve vrcholu otevřená hranolová kaplička ukončená křížkem.“

- v knize „Kamenná boží muka v jižních Čechách a na přilehlé Moravě“ autorka Zdenka Paloušová uvádí, že v roce 1606 „byla na objednávku právovárečného dačického měšťana, nákladníka Řehoře Čermáka, postavena u Dačic při rozcestí na Dolní Němčice (JH) krásná boží muka, spočívající na kamenné desce, na níž je postaven masivní kvádr s diamantováním na stěnách, na čelní stěně s plastickým čtvercovým polem, z něhož vyrůstají polokruhové lístky. Prstenec patky odděluje toskánský sloupek s mírnou entanzí, nahoře odsazený prstencem. Na sloupek je nasazena kaplice ve tvaru lucerny, otevřené do všech čtyř stran půlkruhově ukončenými portálky. Stříška je vytvořena průnikem čtyř sedlových stříšek, uprostřed nich vyrůstal kamenný tesaný křížek, z něhož zůstal fragment svislého břevna. Je zjevné, jak hluboce zakořeněný zůstal typ kaplice s prorůstajícími stříškami, tak obvyklý pro tvorbu počátku 16. století…“

 

odkazy

www.dacice.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Da%C4%8Dice

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Da%C4%8Dic%C3%ADch

www.karmelitky.cz/

www.karmel.cz/index.php/rad-karmelitanu

www.karmel.cz/index.php/klaster

www.dacice.cz/e_download.php?file=data/editor/512cs_3.pdf&original=NEMOVIT%C3%89+KULTURN%C3%8D+PAM%C3%81TKY.pdf