Boží muka v Děbolíně jsme zaznamenali za vydatné pomoci naší kamarádky Veroniky Kubové. Moc jí za obětavou spolupráci děkujeme!
 

Děbolín

1 záznam

CZE kraj Jihočeský Jindřichohradecko

foto Veronika Kubová: vizit-bozimuka6.webnode.cz/cze-kraj-jihocesky/jindrichohradecko/debolin/

***

meta: na JV okraji zástavby, na cyklostezce Jindřichův Hradec–Děbolín, ve svahu pod stromy naproti stavení č.p. 61

        kamenná boží muka

foto Veronika Kubová 17 0712 CZE Děbolín 1-4

satelit: souřadnice  49.156009,14.9579543 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 75 (TŘEBOŇSKO a horní Lužnice) A2/44.45*97.98

historie: osazena mezi léty 1650 a 1660

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 22254/3-1847

notes: tzv.“Černá kaplička“ odráží pozdně gotický sloh, jejich celková výška bez kovového kříže je asi 375 cm, oválná patka vysoká asi 15 cm, osmiboký sokl odhadem vysoký asi 70 cm, osmiboký dřík vysoký asi 150 cm, osmiboká vrstvená hlavice dříku vysoká asi 40 cm, do tří stran otevřená originální kaplice s portálky v náznaku tvaru oslího hřbetu, ukončená kamennou kuželovou stříškou s vytesanými hlavami andělů je odhadem vysoká asi 100 cm, železný kříž asi 70 cm.

   Podle záznamu Památkového ústavu „kaplice patří mezi umělecky nejdokonalejší kamenická díla, jaká lze spatřit v jižních Čechách. Na nároží jednotlivých stran jsou provedeny pilastry na kvádrových patkách, s válcovým dříkem a kaplicí ve formě mírně zploštělé koule. Tyto pilastry dostaly funkci podpory pro další ozdobu ve tvaru úplné koule, rovněž zdobící každé nároží. Nad hrotem každého z portálků je velmi plasticky vytesán maskaron, včetně modelace vlasů kolem hlavy ve zjednodušeném tvaru. Maskaron nad čelním portálkem, jehož fyziognomie je nejlépe zachována, je korunován. Vnější strana plné stěny je ozdobena zmíněným reliéfním kolčím štítkem s pětilistou růží, vytvořenou ve dvou vrstvách — s dvakrát pěti lístky. Spodní část lístků, přímo na nejnižší hmotě stěny, se postupně ztrácí následkem zvětrání vrstvy kamene. Uprostřed kaplice nahoře se zdvihá komolý kužel, jímž je celek završen. Plášť kuželu není úplně hladký, lehce se v průběhu výšky vlní. Nahoře je kužel zaoblen, bez hrotu, do hmoty vrcholu je upevněn patriarší kovaný křížek, nejspíš z barokního období. Uvnitř kaplice se zdá být vytvořena pravidelná křížová klenbička. Dřík je ke kaplici připojen pomocí třikrát odstupňované osmihranné krycí desky“. Na dříku je vyryt letopočet 1650 (nebo 1660).