SVK Pezinok 

4 vyhledání (Street View)

SVK Slovensko kraj Bratislavský okres Pezinok

 

Pezinok I

meta: Kupeckého ul.43 naproti ul.Slovenského národného povstania před letní tržnicí

       zděná boží muka

vyhledání (Street View): 15 0803

satelit: souřadnice 48.290967,17.264548 (místo určuje červený terčík)

historie: asi roku 1778

notes: pilíř vysoký asi 130 cm a široký asi 70 cm, v dolní části obložený, kaplice vysoká asi 100 cm, v nikách kaplice soubory obrázků a fotografií s církevní tématikou, stanová stříška vysoká asi 70 cm krytá pálenou krytinou, kovaný kříž vysoký asi 70 cm

web:  podle rozalka.estranky.sk (viz odkazy) „…Procesia sa vždy cestou ku kaplnke (pozn.sv.Rozálie) zastavila pri Božej muke na Kupeckého ulici. Táto Božia muka bola postavená práve na tento účel. Vždy pred procesiou ju nalíčila Alžbeta Tóthová, rodená Krausová, ktorá bývala v dome oproti nej. Na tejto ulici totiž žili väčšinou obyvatelia evanjelickej konfesie ako potomkovia českých exulantov. Táto procesia sa mala konávať z jedného kostola do druhého. Nakoľko však nie v každej farnosti majú viac kostolov, chodievalo sa v procesii k rôznym krížom. Z toho vznikol názov krížové dni…Procesie na krížové dni sa už nekonajú… Dňa 14. septembra 2010 bola požehnaná obnovená Božia muka na Kupeckého ulici, pri ktorej sa zastavovala procesia z Farského kostola do Kaplnky sv. Rozálie.“

 

Pezinok II

meta: Malacká cesta 2, park u léčeben

       zděná boží muka

vyhledání (Street View): 15 0803

satelit: souřadnice 48.316667,17.2566 (místo určuje červený terčík)

historie: září 2010

notes: sokl vysoký asi 60 cm o straně asi 90 cm, pilíř vysoký asi 100 cm o straně asi 70 cm, kaplice vysoká asi 100 cm o straně asi 90 cm, s prosklenou nikou v čelní stěně, v ní soška sv.Klementa, patrona horníků, stříška vysoká asi 30 cm, kovaný kříž s dvěma břevny vysoký asi 70 cm

web: podle pezincan.pezinok.sk (viz odkazy) „…Na miestach zaniknutej baníckej osady Zumberg členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku postavili novú Božiu muku svätého Klementa, nastaršieho patróna baníkov. Táto bola odhalená a posvätená v sobotu 18. septembra. Akt odhalenia vykonal primátor mesta Mgr. Oliver Solga a RNDr. A. Hájik a náväzne vysvätil pezinský farár vdp. Ján Ragula…Táto Božia muka bude východiskovým miestom pezinského Banského naučného chodníka, ktorý okrem spoznávania histórie baníctva v tejto oblasti bude umožňovať turisticko – relaxačný pobyt v blízkych malokarpatských lesoch…“

 

Pezinok III

meta: Cajlanská ul., v areálu hřbitova napravo od vjezdu 

       zděná boží muka

vyhledání (Street View): 15 0803

satelit: souřadnice 48.3073276,17.271553 (místo určuje červený terčík)

historie: nezjištěna

notes: sokl vysoký asi 45 cm o straně 60 cm, pilíř vysoký asi 120 cm o straně 50 cm, kaplice vysoká asi 90 cm o straně 60 cm, v prosklené nice socha Panny Marie Pomocnice křesťanů, stříška vysoká asi 25 cm, jednoduchý křížek vysoký asi 70 cm, kolem božích muk kované oplocení asi 90 cm vysoké

plus: Tato drobná sakrální stavba sea původně nacházela o několik metrů dál, na konci obce Cajla.

 

Pezinok IV

meta: nároží Bratislavské a Nerudovy ulice, v parčíku za zastávkou SAD 

       zděná boží muka

vyhledání (Street View): 15 0805                                                                                         

satelit: souřadnice 48.282238,17.262312 (místo určuje červený terčík)

historie: pravděpodobně z 19.století

notes: proporčním odhadem sokl vysoký asi 40 cm o straně asi 80 cm, pilíř vysoký asi 80 cm o straně 80 cm, kaplice vysoká asi 120 cm o straně 70 cm, ze tří stran má kaplice hluboké gotické niky, v kaplici je naivistická podoba Piety a květinová výzdoba

plus: u boží muky se v „krížových dňoch“ zastavovalo procesí cestou ke kapli sv.Rozálie

 

odkazy

www.pezinok.sk/

sk.wikipedia.org/wiki/Pezinok

www.rozalka.estranky.sk/clanky/dejiny-puti-ku-kaplnke.html

www.rozalka.estranky.sk/fotoalbum/pozehnanie-bozej-muky-na-kupeckeho-ulici/

pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2010-10&article=9145&print=true