LUX Izeg +2

2 vyhledání (Street View)

LUX Lucembursko distrikt i kanton Lucemburk

 

LUX Izeg I

meta: SV část města, rue de Sandweiler, vestavěná v tarasu u chodníku podél silnice

       zděná boží muka

vyhledání (Street View): 15 0727

satelit: souřadnice 49.587993,6.17314 (místo určuje červený terčík)

historie: nezjištěna

notes: kamenný taras po obou stranách vysoký asi 120 cm, sokl odhadem vysoký 80 cm, reliéfy zdobený pilíř vysoký asi 120 cm a široký 100 cm, výklenek v pilíři má horní oblouk, vysoký je asi 80 cm a široký 40 cm, ukončení pilíře lunetou je vysoké asi 60 cm, nad lunetou stejně vysoký kovaný kříž, ve výklenku s vínově rudým pozadím je osazen zřejmě dávný oltářní kámen z pískovce se znamením kříže, výklenek je uzavřen zdobenou tepanou mříží, opatřenou nápisem „AVE MARIA O.P.N.“ (Ora pro nobis - Oroduj za nás!). Ve výklenku je svíce a zašlá květinová výzdoba.

plus: Lucemburské hrabství vzniklo roku 963 a na vévodství bylo povýšeno roku 1354 Karlem IV. Ten byl zároveň českým králem. Na český trůn se Lucemburkové dostali v roce 1310, kdy se Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou. V českých dějinách zaujímají Lucemburkové významné místo. Jan je uložen v pohřební tumbě v katedrále Notre-Dame v Lucemburku, Karel IV. v hrobce v katedrále sv.Víta na Pražském hradě. Po dlouhém období nadvlády jiných zemí získalo Lucemburské velkovévodství samostatnost v 19. století. V současnosti je od roku 2000 velkovévodou Jindřich I. Lucemburský.

Lucembursko je zakládajícím členem Beneluxu, NATO, Evropské unie, OECD a hlavní a největší město Lucemburk je sídlem mnoha jejich institucí. Země má velmi rozvinutou ekonomiku. 

 

LUX Izeg II

meta: náměstí Nicolase Kaysera v centru městečka

       kamenná boží muka

vyhledání (Street View): 15 0727

satelit: souřadnice 49.585741,6.173535 (místo určuje červený terčík)

historie: 1810

notes: boží muka na kamenném soklu asi 40  cm vysokém, kónický pilíř vysoký asi 120 cm ukončen hlavicí, na které je v čelní straně letopočet 1810, na pilíři je osazen kámen s Kristem na kříži, zřejmě z 12. zastavení Křížové cesty, která byla původně umístěna v Péiterově domě v Izegu. Kámen nese letopočet 1819. Boží muka (viz odkazy: lb.wikipedia.org) byla na novém místě díkůvzdání instalována před nevysokým půlkruhovým kamenným tarasem v červnu 1990. Páter Nicholas Kayser (1894-1979), byl podle místního podání vyznavačem řádu Srdce Ježíšova, a také znalec i propagátor zdejší historie. Obětavě pomáhal potřebným lidem.

 

odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko

lb.wikipedia.org/wiki/Izeg

commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wayside_shrines_in_Luxembourg

lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_Weekr%C3%A4izer_zu_L%C3%ABtzebuerg#/media/File:Burkr%C3%A4iz,Izeg.jpg

lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABscht_vun_de_Weekr%C3%A4izer_zu_L%C3%ABtzebuerg#/media/File:Burkr%C3%A4iz,Izeg-001.jpg