ITA Assisi

1 vyhledání (Street View)

ITA Itálie, region Umbrie, provincie Perugia

***

meta: fasáda rohového domu v ulici Via Fontebella

       zděná boží muka

vyhledání (Street View): 15 0727

satelit: souřadnice 43.072954,12.607474 (místo určuje červený terčík)

historie: nezjištěna

notes: italská modifikace božích muk (Wayside shrines) má spíše charakter svatyně u cesty, vetknuté mnohdy do fasády domu. Vybrali jsme boží muka v poutním místě Assisi, rodiště sv.Františka. Obraz v nice přibližuje Pannu Marii s Ježíškem. Nika je odhadem vysoká 150 cm a široká 120 cm. Text pod obrazem je nečitelný. Úchvat božích muk dotváří malba na fasádě. Na tomto místě je užitečné zapátrat i po fasádách okolních domů. Kupříkladu v ulici Via Fontebella, na domě s restaurací hned naproti je kamenným zdivem orámován obraz Krista na kříži.

plus: Prohlídka ulic a uliček Assisi s „oranžovým pomocníkem“ vyhledávače Google vskutku stojí za trochu námahy a strpení. Ke komplexu objektů kolem baziliky sv.Františka z Assisi se dostanete od božích muk na nároží Via Fontebella naproti po ulici Via Frate Elia. Stavba baziliky započala roku 1228 a dokončena byla o 25 let později. Je jednou z nejstarších gotických památek na území dnešní Itálie. Mnich Sv.František z Assisi (1182-1226) byl zakladatel hojně rozšířeného řádu františkánů.

 

odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Assisi

cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Franti%C5%A1ka_z_Assisi_(Assisi)

cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi