Uherské Hradiště

3 záznamy

CZE kraj Zlínský, Uherskohradišťsko

vizit: 10 0811

vlastní foto: 

vizit-bozimuka5.webnode.cz/cze-kraj-zlinsky/uherskohradistsko/uherske-hradiste/

 

Uherské Hradiště I

meta: v místní části Sady, v ulici Pod Lipkami k místnímu hřbitovu

      kamenná boží muka

vlastní foto: 10 0811 CZE I 1-8

satelit: souřadnice 49.051894,17.484242 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 89-90 (Slovácko*Chřiby a Jižní Haná) D6/38.39*81.82

historie: z roku 1687

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 31045/7-3497

notes: (10 0811) hranolová, patka vysoká 60 cm o straně 84 cm, členitý sokl vysoký 65 cm o straně 64 cm, dolní pilíř vysoký 100 cm o straně 53 cm, horní pilíř včetně římsy vysoký 80 cm o straně 45 cm, lucerna vysoká 60 cm o straně 35 cm, korunní římsa vysoká 35 cm o straně 50 cm, kamenný kříž vysoký asi 70 cm

web: ze stránek encyklopedie Zlínského kraje (viz odkazy): je „…sokl z 19. století. Stavba náročnějšího architektonického typu. Na krychlové základně na přední straně ve vysokém reliéfu lebka se zkříženými hnáty. Na podnož nasedají čtyřboká ořímsovaná boží muka, do poloviny členěna kanelováním, druhá polovina s mírným ústupkem má stěny hladké, na přední straně v rytém rámu rytý třířádkový nápis. Na bočních stranách vpravo plastický kříž, vlevo iniciály I H S. Pilíř ukončen vyloženou profilovanou římsou, na ní spočívá čtyřboká kaplička, členěna ze tří stran mělkými nikami, na přední straně završena mušlí, flankována dvěma polosloupky, na bočních stranách se zkosenými horními rohy. Na zadní stěně kapličky je umístěn kříž. Pod kapličkou na zadní stěně v plastickém rámu letopočet 1687. Kaplička ukončena vyloženou profilovanou římsou, na ní kříž s patkou prohloubenou mělkou půlkruhově zaklenutou nikou. Ramena kříže ve tvaru trojlistu, v místě křížení reliéfní trnová koruna. Nad korunou nápisová blána I N R I. Nápis : CZLOWIECZE PAMATVG NA SMRT...“

 

Uherské Hradiště II

meta: v místní části Mařatice, v místě zvaném Pod Rochusem, v křížení ulice Vinohradské a Družstevní

      zděná boží muka

vlastní foto: 10 0811 CZE II 1-8

satelit: souřadnice 49.071128,17.480393 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 89-90 (Slovácko*Chřiby a Jižní Haná) D6/40.41*81.82

historie: v roce 1713 (příp. druhá třetina 18. století)

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 20636/7-3488

notes: (10 0811) hranolová, sokl vysoký 70 cm o straně 100 cm (v čelní straně nivelační bod), podloží pod dolním pilířem vysoké 12 cm, dolní pilíř vysoký 143 cm o straně 82 cm, členitá římsa vysoká 17 cm, nástavec vysoký 17 cm, římsa vysoká 17 cm, horní pilíř vysoký 95 cm, římsa vysoká 6 cm, členitá korunní římsa vysoká 40 cm, stříška asi 40 cm, kovový křížek dvoustupňový, ramena kolmo na sebe, niky s obrázky s církevní tématikou (po dvou na každé straně) se základnou 53 cm a vysoké 80 cm

glosa: z veřejně dostupných informací: boží muka „byla postavena jako upomínka na oběti moru před vinohrady mařatickými dole pod kopcem panem Pogliesem, hradišťským měšťanem.“

web: ze stránek encyklopedie Zlínského kraje (viz odkazy): jsou „…Architektonicky národněji utvářená boží muka v Mařaticích před čp. 244. Na čtvercové základně čtyřboký sokl s vpadlými rámy a vybranými rohy, na něm čtyřboká boží muka, členěná ve spodní části nikami s ustupujícím půlkruhovým záklenkem.“

 

Uherské Hradiště III

meta: v místní části Rybárny vpravo od mostu přes Moravu, na nároží ulic Moravní nábřeží a Luční

      zděná boží muka

vlastní foto: 10 0811 CZE III 1-8

satelit: souřadnice 49.073622,17.459679 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 89-90 (Slovácko*Chřiby a Jižní Haná) D6/40.41*79.80

historie: v roce 1723

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 24583/7-3480

notes: (10 0811) hranolová, trojboká, pilíř se základnou rovnostranného trojúhelníku vysoký 155 cm s čelní stranou (k Moravnímu nábřeží) 143 cm a bočními 147 cm, členitá vrcholová římsa vysoká 40 cm, kaplice vysoká 140 cm s čelní stranou 130 cm a bočními 135 cm, členitá korunní římsa vysoká 40 cm, stříška asi 40 cm, křížek kovový dvojstupňový vysoký asi 50 cm (v každém stupni ramena kolmo na sebe), v prosklené nice na čelní straně obrázek Nejsvětější Trojice (pod ním lucerna), po stranách sv.Florián a sv.Marie. 

glosa: ze zveřejněných informací vyplývá, že boží muka „…byla postavena v době, kdy tato část ještě nebyla osídlena rybáři. Ti sídlili nejprve na levém břehu Moravy, teprve kolem roku 1730 se začali stěhovat na její pravý břeh. Čtvrť Rybárny, u mostu přes řeku Moravu." 

 

odkazy

www.mesto-uh.cz/

zlinsky.kraj.cz/encyklopedie/seznam

zlinsky.kraj.cz/encyklopedie/objekty