Hulín

3 záznamy

CZE kraj Zlínský, Kroměřížsko

vizit: 10 0817

vlastní foto: vizit-bozimuka5.webnode.cz/cze-kraj-zlinsky/kromerizsko/hulin/

 

Hulín I

meta: při výjezdu z města na Holešov po levé straně silnice v parčíku naproti ulici U Stavu II

      zděná boží muka

vlastní foto: 10 0817 CZE I 1-3

satelit: souřadnice 49.319818,17.480417 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 89-90 (Slovácko*Chřiby a Jižní Haná) A6/68.69*80.81

historie: bez časového určení vzniku

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 31568/7-5974

notes: (10 0817) trojboká, trojúhelníková betonová patka vysoká 15 cm o straně 290 cm, pilíř vysoký 255 cm o straně 118 cm se zkosením 32 cm, členitá korunní římsa vysoká 25 cm, stříška vysoká asi 25 cm vrchol rovnoramenného trojúhelníka směřuje k silnici tak, že jedna strana je k ní kolmo, niky ve všech stranách vysoké 80 cm se základnou 44 cm, ze strany od města v dolní části pilíře nivelační bod 

 

Hulín II 

meta: při výjezdu z městské části Chrášťany k Hulínu, před viaduktem vlevo u silnice naproti hřbitovu

      zděná boží muka

vlastní foto: 10 0817 CZE II 1-3

satelit: souřadnice 49.299074,17.491887 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 89-90 (Slovácko*Chřiby a Jižní Haná) A6/65.66*81.82

historie: bez časového určení vzniku

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 28317/7-6183

notes: (10 0817) sokl vysoký 55 cm, o straně 75 cm se zkosením 25 cm, pilíř vysoký 185 cm o straně 60 cm se zkosením 22 cm, členitá korunní římsa vysoká 30 cm, stříška 40 cm, niky v horní části pilíře ze všech čtyř stran, v nice v čelní straně obrázek Bolestné srdce Matky Boží, v nice vlevo obrázek Panny Marie Hostýnské

 

Hulín III 

meta: za městskou částí Záhlinice směrem k Tlumačovu, v polích za zemědělským areálem

     zděná boží muka

vlastní foto: 10 0817 CZE III 1-4

satelit: souřadnice 49.28264,17.486835 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 89-90 (Slovácko*Chřiby a Jižní Haná) A6/64.65*81.82

historie: z r. 1873 (původní postavena v roce 1729)

notes: (10 0817) betonová patka vysoká 30 cm, z čelní strany široká 255 cm a z boční 235 cm, pilíř vysoký 235 cm (v tom glazovaný obklad v dolní části vysoký 20 cm), členitá vrcholová římsa vysoká 30 cm, nástavec pilíře nad římsou vysoký 60 cm z čelní a 90 cm ze zadní strany, nika v čelní straně vysoká 80 cm se základnou 57 cm,  v nice v čelní straně obrázek děvčete v hanáckém kroji u stromu v poli, nad ní klikatý blesk a v dolní části obrázku nápis: „Památce Veroniky, dcery Jana Charuzy z čís.10, která dne 30.6.1726 byla zabita bleskem. Kaplička stála na tom místě až do r. 1872, kdy se sesula. V r. 1873 postavila obec novou kapličku několik metrů výše nad svahem.“ Na betonové patce z čelní strany vyryto: „Oprava L.P. 2004“.

 

odkaz

www.hulin.cz/o-meste/zahlinice-a-chrastany