Šenčur-Luže 

1 vyhledání (Street View)

SVN Slovinsko region Horní Carniola Gorenjsko občina Šenčur Luže

***

meta: u křižovatky silnic Srednja vas pri Šenčurju, Kranj a Luže, u odbočky ke kostelu sv.Radegunda

       zděná boží muka

vyhledání (Street Wiew): 15 0804

satelit: souřadnice 46.262971,14.428754 (místo určuje červený terčík)

historie: nezjištěna

notes: sokl vysoký odhadem asi 40 cm o straně 80 cm, pilíř vysoký asi 120 cm o straně 70 cm, korunní římsa vysoká asi 20 cm, stanová stříška alpského typu vysoká asi 120 cm, jednoduchý křížek, na čelní straně pilíře malovaný obraz Ukřižovaného Krista, na straně do křižovatky obraz křtu Ježíše sv.Janem Křtitelem a na protilehlé straně (směrem k Šenčuru) obraz sv.Jiří, případný čtvrtý obraz nelze dohlédnout.

plus: v občině Šenčur je 12 vesnic, Luže je jednou z nich. Slovinsky Šenčur je zkrácený hovorový název pro Saint George (sv.Jiří), patrona zdejšího kostela. Zmíněn byl v písemných pramenech z roku 1221, oblast byla osídlena již v pozdní antice (4.století n.l.)

 

odkazy

en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0en%C4%8Dur

cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_%C5%A0en%C4%8Dur