Poděbrady

1 záznam

CZE kraj Středočeský Nymbursko

vizit: 13 0716

vlastní foto: vizit-bozimuka6.webnode.cz/cze-kraj-stredocesky/nymbursko/podebrady/

***

meta: na Z okraji MČ Poděbrady-Velké Zboží, proti hřbitovu u domu čp.243

     kamenná boží muka

vlastní foto: 13 0716 CZE Poděbrady 1-8

satelit: souřadnice 50.16484,15.096231 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 42 (Kolínsko a Kutnohorsko) A2/59.60*06.07

historie: z roku 1420

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 40183/2-1968 

notes: (13 0716) pilířová z kamenných kvádrů, směrem k zástavbě skloněná asi o 15 stupňů, sokl vysoký 50 cm o straně 70 cm, osmiboký pilíř vysoký150 cm v základně o straně 60 cm a v horní části o straně 55 cm, střešní čtyřboký zkosený kvádr vysoký 45 cm, výklenek v horní části pilíře vysoký 28 cm a široký 20 cm

      plus: z doprovodného textu vyobrazení božích muk na rekonstruované zastávce MHD u železniční zastávky:

„…Velké Zboží, dnes jedna z poděbradských čtvrtí, bývalo až do roku 1964 samostatnou obcí. Velké neboli Dlouhé Zboží patřilo k mnoha vsím ve zdejším kraji, které vznikaly už v první kolonizační vlně za vlády Přemysla Otakara I. na počátku 13. století. M9sto, kde byla nová ves založena, podle archeologických nálezů obývali lidé skoro po celý pravěk. Středověké Velké Zboží tvořilo 15 přibližně stejně velkých statků, které byly za husitských válek zcela zničeny.

   Jako pamětihodnost se uvádí, že v roce 1420 se za vsí při nymburské cestě střetly německé a uherské houfy Zikmundova vojska, které předtím marně obléhaly poděbradský hrad, s ozbrojenci Hynka Bočka z Kunštátu. Poděbradský pán tu byl poražen a přišel o sedmdesát bojovníků. Všichni padlí byli pohřbeni v místě střetnutí pod malým pahorkem a na společném hrobě byla postavena kamenná boží muka. Protože kopeček zasahoval do nymburské cesty byl už dávno rozvezen a pískovcový sloup byl přestěhován na jiné místo. Nyní je usazen na západním konci obce. O přiblížení Velkého Zboží Poděbradům se zasloužila dráha, dokončená v roce 1870.“

 

odkaz

cs.wikipedia.org/wiki/Pod%C4%9Bbrady