Piórków (Muší)

1 vyhledání (Street View)

POL Polsko vojvodství Svatokřižské hrabství Opatow obec Baćkowice

***

meta: vpravo od silnice Kielce-Lublin, za kamenným tarasem hřbitova, vpravo od vstupu

       kamenná boží muka

vyhledání (Street Wiew): 15 0806

satelit: souřadnice 50.796117,21.152975 (místo určuje červený terčík)

historie: druhá polovina 18.století

notes: boží muka z režného kamene mají tvar válce, stanovou střechu krytou šindelem a s jednoduchým křížem, ve stěně na různých stranách mají niky bez výzdoby, kdysi v nich prý byly výjevy Zastavení křížové cesty. Proporčním odhadem je válec vysoký asi 240 cm o průměru 120 cm, střecha vysoká asi 120 cm o straně 180 cm, taras hřbitova je asi 120 cm vysoký

plus: sakrální stavba i původní cesta kolem ní byly odnepaměti nazývány boží mukou, podle pověsti byli podél cesty za polsko-ruských válek (leden 1863 až říjen 1864) oběšení polští povstalci

Piórków (Muší) je jednou ze 14 vesnic v rámci obce Baćkowice

 

odkazy

pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B3rk%C3%B3w

pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%87kowice

pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie

pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe