Mírov

1 záznam

CZE kraj Olomoucký, Šumpersko

vizit: 08 0923

vlastní foto: vizit-bozimuka5.webnode.cz/cze-kraj-olomoucky/sumpersko/mirov/

***

meta: v obci v blízkosti hřbitova, u rozdvojení silnice na Hrušky a místní komunikace

      kamenná boží muka

vlastní foto: 08 0923 CZE 1-4

satelit: souřadnice 49.800065,16.851665 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 52 (Zábřežsko*Moravská Třebová, etc...) B3/20.21*33.34.

historie: z roku 1564, obnovena 1951, opravena 2008

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 27744/8-1030

notes: (08 0923) hranolová s hlavicí, (zřejmě) z pískovce, v hlavici reliéfy s náboženskými motivy

web: ze stránek „olomoucky.rej.cz“ (věnovaných sloupkovým božím mukám na Mírově):

„…bývají další strany (hlavice) zdobeny nástroji umučení Ježíše Krista, scénami ze života Krista, světci a samozřejmě také věnovacími nápisy. Ty jsou většinou německy psané a vedle jmen dárců uvádějí také rok vzniku stavby. Nejstarší architektura tohoto druhu stojí v Mírově, kde byla podle pamětního nápisu postavena na náklady Martina Maienina „k větší cti a slávě Boží“ již roku 1564. Vytesané reliéfy jsou rustikálního charakteru, reliéf na čelní straně představuje Malou Kalvárii, zbývající strany zdobí reliéfy setkání Panny Marie se svou příbuznou Alžbětou, vzkříšení Krista a darovací německy psaný nápis… Jejich jednotlivé části (podstavec, dřík a kaplice) bývají vytesány z kamene a poskládány, v jižní části Šumperska byl používán maletínský pískovec, na severu pak žula nebo krupník…“

 

odkaz

www.obecmirov.cz/