Třebíč

1 záznam

CZE kraj Vysočina, Třebíčsko

vizit: 14 0725

vlastní foto: vizit-bozimuka7.webnode.cz/cze-kraj-vysocina/trebicsko/trebic/

***

meta: J města, část Horka-Domky, parčík nalevo od ul.Znojemské

       kamenná boží muka

vlastní foto: 14 0725 CZE 1-7

satelit: souřadnice 49.208101,15.886049 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 80 (TŘEBÍČSKO) A5/41.42*64.65

historie: nezjištěna

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 25825/7-3169   

notes: (14 0725) patka vysoká 23 cm o straně 137 cm, podloží soklu vysoké 20 cm o straně 66 cm, sokl vysoký 65 cm o straně 47 cm (zkosené rohy), římsa nad soklem vysoká 35 cm o straně 67 cm, pilíř vysoký 175 cm o straně 35 cm (v základně) a 30 cm (ve vrcholu), vrcholová římsa vysoká 20 cm o straně 55 cm, kaplice vysoká 60 cm o straně 35 cm, stříška vysoká 40 cm, křížek vysoký asi 60 cm, ve stěnách kaplice reliéfy Krista a svatých, ve stěnách pilíře atributy Kristova mučení

web:

- podle stránek „naše rodina“ (viz odkazy) „Výstižnějším názvem pro tzv. kohoutí kříže je název latinský Arma Christi, nástroje Kristovy. Zobrazení nástrojů Kristova umučení doprovází křesťanskou ikonografii prokazatelně od 9. století, jak dokládá Utrechtský žaltář z roku 830. Základními atributy jsou kříž, trnová koruna, sloup, u kterého byl Kristus bičován, bič, houba, kopí, hřeby a rouška, kterou Kristu podala svatá Veronika, aby si mohl otřít s čela krev a pot. Kromě těchto základních symbolů může být přidána až dvacítka dalších. Patří mezi ně kalich, připomínající Poslední večeři Páně, kohout, který zakokrhal po třetím zapření Krista Petrem, žebřík použitý k sundání mrtvého těla z kříže, kladivo k zatlučení hřebů do Kristových údů, kleště k trhání nehtů, pytel se třiceti stříbrnými, za které Jidáš Krista zradil, ruka, která udeřila Krista do tváře, řetězy, kterými byl spoután v noci předcházející Ukřižování, svítilny, zbraně a hole zatýkajících vojáků nebo meč, kterým při zatýkání Krista v Getsemanské zahradě uťal Petr ucho služebníku velekněze, aby Ježíše chránil. Motiv Arma Christi byl v 19. století velmi oblíbený i v domácím prostředí. Kříže byly většinou opatřeny skleněným poklopem, chránícím drobné atributy před prachem i poškozením.“

- web „radio.cz“ 28.června 2005 informoval v článku Milady Štráfeldové (viz odkazy), že „Město Třebíč znovu postaví boží muka, která byla zničena za komunismu. Raně barokní památku ve Znojemské ulici, z níž zůstalo jen torzo, odborníci zrekonstruují podle dochované dokumentace. Potřebných 500.000 korun radnici v plné výši uhradí státní dotace. Kamenná boží muka stála u frekventované cesty do města od roku 1665. V roce 1975 byla památka zřejmě záměrně poničena. Nacouvalo do ní nákladní auto. Ze sloupu se zachovaly jen některé části. Obnova je možná jen díky tomu, že místní obdivovatel František Veselý tvar sloupu důkladně zdokumentoval. Práce do letošního podzimu společně provedou restaurátoři a kameníci.“

 

odkazy

www.trebic.cz/

nase-rodina.cz/article.php?clanek=1083

www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/trebic-postavi-bozi-muka-jez-byla-znicena-za-komunismu