Mohelno

1 záznam

CZE kraj Vysočina Třebíčsko

vizit: 13 0815

vlastní foto: vizit-bozimuka7.webnode.cz/cze-kraj-vysocina/trebicsko/mohelno/

***

meta: městys Mohelno, J okraj, na mohyle v hadcové stepi

       zděná boží muka

vlastní foto: 13 0815 CZE 1-4

satelit: souřadnice 49.110101,16.184583 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 83 (Okolí Brna*Ivančicko) A2/42.43*86.87

historie: nezjištěna

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 27942/7-2847  

notes: (13 0815) sokl vysoký 80 cm o straně 90 cm, dělený pilíř vysoký 230 cm o straně 77 cm v dolní a 74 cm v horní části, korunní římsa vysoká 12  cm, stříška vysoká 35 cm, čtyři výkleny v dolní části pilíře vysoké 60 cm, široké 38 cm a hluboké 15 cm, čtyři výklenky v horní části pilíře vysoké 64 cm, široké 40 cm a hluboké 17 cm

web: podle webu cs.wikipedia (viz odkazy): „Lokalita obce byla osídlena již v pravěku archeologické nálezy pazourkovitých nástrojů jsou datovány z dob před pěti tisíci lety před naším letopočtem, později z dob neolitu i z doby železné zde byly mohyly i různé předměty. Největší mohyla se nachází na jižním okraji obce na pastvinaté části hadcové stepi. Na mohyle jsou boží muka nazývaná sv. Antoníček“.

plus: České televize uvedla v reportáži pořadu Toulavá kamera věnované Mohelnu (viz odkazy), že „Historie tohoto místa je však velmi stará: osídlení lokality spadá hluboko do pravěku, o čemž svědčí spousta archeologických nálezů, hlavně pazourkovitých nástrojů. Nejstarší obyvatelé místa se zde vyskytovali již 5 tisíc let př. n. l. Zájem o lokalitu dokládají i mladší nálezy z období neolitu – z této doby pocházejí četné pozůstatky keramiky a kamenných nástrojů. Také doba železná (halštatská kultura) zanechala po sobě zprávy v podobě keramiky, bronzových a železných předmětů, které byly nalezeny v pohřebních mohylách. Podle  množství mohyl byl vytvořen také název Mohelno. Největší mohyla se nacházela na jižním okraji městyse, na kraji hadcové stepi. Na jejím místě byla postavena boží muka s názvem sv. Antoníček.“

Zpravodaj Mohelna (viz odkazy) ve vydání 4/2006 zveřejnil báseň Mohyla od Bohuslava Knotka:

„Nahoře u Antoníčka / samo nebe zemi hýčká /

Snad proto tu tolik hrobů / Aby byly nebi blízko /

pohřebiště dávných rodů / posvátný háj, pohanisko…“

 

odkazy

www.mohelno-obec.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Mohelno

toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?id=3346

www.mohelno-obec.cz/zpravodaj/ds-1002/p1=1001