Boží muka v Jemnici jsme zaznamenali za vydatné pomoci naší kamarádky Majky Křivánkové. Moc jí za obětavou spolupráci děkujeme!

 

Jemnice

3 záznamy

CZE kraj Vysočina Třebíčsko

vizit: 14 0514

vlastní foto: vizit-bozimuka7.webnode.cz/cze-kraj-vysocina/trebicsko/jemnice/

 

Jemnice I

meta: město Jemnice, parčík mezi ulicemi Budějovická a Znojemská

     kamenná boží muka

vlastní foto: 14 0514 CZE I 1-8

satelit: souřadnice 49.017085,15.576892 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 80 (TŘEBÍČSKO) C1/19.20*42.43

historie: z roku 1601, renovovány roku 1818

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 31296/7-2762  

notes: (14 0514) patka vysoká 5 cm o straně 40 cm, prstenec pod sloupem vysoký 10 cm o průměru 40 cm, sloup vysoký 200 cm o průměru 30 cm, korunní římsa vysoká 8 cm o straně 54 cm, kaplice vysoká 65 cm o straně 40 cm s čelním výklenkem a nikami po stranách, zadní stěna kaplice je plná, prolamovaná stříška vysoká 30 cm, na štítcích stříšky šesticípá hvězda z olivových listů, stylizovaný květ se semeníkovým středem a s třemi okvětními lístky a polovina rozvinutého květu s okvětními lístky, na zadní straně korunní římsy je letopočet 1601, na přední straně letopočet 1818 (poslední číslice 5?)

web: podle webu „waymarking.com“ ze stránky „wayside shrine“ jde o "barokní žulová boží muka ze 17.století, opravená v 19.století"

 

Jemnice II

meta: město Jemnice, na návrší vlevo při cestě do Chotěbudic

       kamenná boží muka

vlastní foto: 14 0514 CZE II 1-4

satelit: souřadnice 49.026727,15.565273 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 80 (TŘEBÍČSKO) C1/20.21*41.42 

historie: nezjištěna

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 14717/7-2763   

notes: (14 0514) patka vysoká 25 cm s čelní stranou 90 cm a boční 100 cm, sokl vysoký 55 cm o straně 45 cm, prstenec pod sloupkem vysoký 10 cm, sloupek vysoký 205 cm s dolním průměrem 35 cm a horním 30 cm, prstenec pod vrcholovou římsou vysoký 10 cm o průměru 40 cm, římsa vysoká 7 cm o straně 50 cm, kaplice s nikami ze tří stran vysoká 50 cm o straně 40 cm, zaoblená nástavba kaplice s torzem křížku vysoká 30 cm

 

Jemnice III

meta: město Jemnice, náměstí Svobody

       kamenná boží muka

vlastní foto: 14 0514 CZE III 1-8

satelit: souřadnice 49.018015,15.570018 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 80 (TŘEBÍČSKO) C1/19.20*41.42

historie: počátek 17.století, upravena roku 1814, obnovena roku 2008

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 35229/7-2761  

notes: (14 0514) čtyřstupňová patka: první stupeň vysoký 25 cm a 240 cm široký, druhý stupeň 28 cm vysoký a 190 cm široký, třetí stupeň 27 cm vysoký a 165 cm široký, čtvrtý stupeň 25 cm vysoký a 115 cm široký,nášlapná hloubka stupňů 25 cm, sokl vysoký 85 cm o straně 60 cm, vrcholová římsa nad soklem vysoká 20 cm o straně 72 cm, podloží sloupu vč. Prstence vysoké 26 cm o průměru 60 cm, sloup vysoký 200 cm s dolním průměrem 35 cm a horním 30 cm, hlavice sloupu vysoká 30 cm o straně 60 cm, kaplice vysoká 70 cm o straně 60 cm v kaplici je soška Krista v převázaném plášti a s poutnickou holí v levé ruce, nástavba kaplice ozdobena zlatavými vlaječkami a zlaceným křížkem s třemi břevny, sloup je vyzdoben ve spirále se pnoucí vinnou révou se stylizovanými listy a hrozny

web: podle popisného textu autora Milana Cahy na stránce „hrady.cz“ z března 2013 (v odkazech):

„Pozdně renesanční sloupková boží muka byla vytvořena na počátku 17. století. Roku 1814 na ně byl vytesán nápis, oslavující porážku napoleonských vojsk a ukončení válek, proto se nazývají také mírový sloup. Od roku 1958 patří mezi chráněné památky ČR. V roce 2008 byla boží muka obnovena. Žulový sloup stojí na čtvercové čtyřstupňové podezdívce. Sloup je zakončený jednoduchou hlavicí a je zdoben reliéfy s rostlinnými motivy. Lucerna je kryta stříškou s nárožními koulemi a kovanými praporky, na vrcholové kouli je kovaný kříž. Uvnitř lucerny je drobná soška Krista.“

glosa: (14 0514) na soklu boží muky je ze tří stran vyveden nápis a na zadní straně je reliéf ornamentu (viz naše vlastní foto). Z čelní strany je vyryto provolání rakouského císaře Františka I. „Přináším vám mír…“. Z levé strany nápis (ve volném překladu) uvádí „Pokoj Páně budiž s vámi po všechny časy. A nechť přebývá v nás bez přestání.“ Na pravé straně soklu se nápisem připomíná Mírová smlouva, uzavřená 30.května 1814 v Paříži mezi Francií a 6. protifrancouzskou koalicí, tvořenou Velkou Británií, Ruskem, Rakouskem, Švédskem, Portugalskem a Pruskem. Navazovala na příměří, které bylo podepsáno 23.dubna. V něm došlo k navrácení hranic Francie do stavu z roku 1792 a navíc se vítězné mocnosti zavázaly nepožadovat válečné náhrady. Poražený Napoleon Bonaparte byl vykázán na ostrov Elba.

 

odkazy

www.mesto-jemnice.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Jemnice

www.waymarking.com/

www.hrady.cz/index.php?OID=11150