Jihlava 

5 záznamů

CZE kraj Vysočina, Jihlavsko

vizit: 13 0829

vlastní foto: vizit-bozimuka7.webnode.cz/cze-kraj-vysocina/jihlavsko/jihlava/

 

Jihlava I

meta: vpravo od Havlíčkovy ulice, u od schodů ke kostelu sv.Jana Křtitele
      kamenná boží muka

vlastní foto: 13 0829 CZE I 1-8

satelit: souřadnice 49.407899,15.590876 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 79 (Jihlavsko) B4/74.75*43.44

historie: pravděpodobně gotická z roku 1472

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 68409/7-4910  

notes: (13 0829) patka vysoká 30 cm o straně 64 cm, sokl vysoký 30 cm o straně 45 cm, válcový pilíř vysoký 170 cm o průměru 50 cm, římsa pod lucernou vysoká 25 cm, ze dvou stran otevřená lucerna vysoká 70 cm s čelní stranou 60 cm a boční 45 cm, ostění lucerny široké 8 cm, křížek vysoký 65 cm

web: podle „Hrady.cz“ (viz odkazy) autor Milan Caha (zdroj: Samek B.: Umělecké památky Moravy a Slezska 2, J/N, Academia, Praha 1999) „rady Kamenná boží muka stojí pod kostelem sv.Jana Křtitele ve Staré Jihlavě. Masivní kamenný sloup nese ze tří stran uzavřenou kaplici, zakončenou mladším křížem. Na zadní straně je vyryt monogram Z.T.L. a letopočet 1613 (pravděpodobně letopočet opravy). Dále je zde štít se třemi pětilistými růžemi a dělený krokvicí. U paty štítu je další monogram M.B./B.L. Údajně byla postavena r. 1472 moravským zemským komořím Janem Planknarem z Kynšperka, jemuž patří popsaný erb na zadní straně. Původně stávala na křižovatce dnešních ulic Jánská a Sokolovská v linii zemské hranice, není tedy vyloučeno, že tvořila zemský hraničník. Na dnešní místo byla přenesena r. 1937.“

 

Jihlava II

meta: nároží ulic Havlíčkovy a Třebízského, v nice domu čp. 22

      kamenná boží muka

vlastní foto: 13 0829 CZE II 1-4

satelit: souřadnice 49.403867,15.587663 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 79 (Jihlavsko) B4/74.75*42.43

historie: nezjištěno, pravděpodobně gotická

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 20920/7-4911

notes: (13 0829) sokl vysoký 33 cm o straně 40 cm, pilíř vysoký 170 cm o straně 30 cm s rohy zkosenými, hlavice pilíře vysoká 25 cm, v horní části rozšířena na 40 cm, lucerna vysoká 100 cm (včetně podloží) s ostěním 9 cm širokým, výklenek vysoký 60 cm, široký 28 cm a hluboký 30 cm, křížek vysoký 50 cm, v pravé straně lucerny (z čelního pohledu) prosklené okénko vysoké 45 cm a široké 35 cm

web: podle stránek města Rada města Jihlavy schválila na své 93.schůzi 26.8.2010 usnesení č.948/10-RM „zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v povinnosti trpět umístění nemovité kulturní památky –Boží muka na pozemku p.č. 329 –zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava včetně ozdobné mříže a v právu přístupu k této památce a jejímu oplocení za účelem kontroly, údržby a oprav ve prospěch oprávněného, statutárního města Jihlavy a jím pověřených osob, v rámci privatizace bytových jednotek v domě Třebízského 22, Jihlava.“

 

Jihlava III

meta: v předzahrádce domu č. 35, na nároží ulic U Koželuhů a U Větrníku

      kamenná boží muka

vlastní foto: 13 0829 CZE III 1-8

satelit: souřadnice 49.391047,15.587612 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 79 (Jihlavsko) B4/73.74*42.43

historie: z roku 1668

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 19413/7-4912  

notes: (13 0829) patka vysoká 15 cm o straně 45 cm, sokl vysoký 55 cm o straně 35 cm zdobený reliéfy (v čelní straně andílek, na opačné váza, reliéfy po bocích neidentifikovány), členitá zdobená patka pilíře vysoká 15 cm, osmiboký pilíř vysoký 150 cm o straně 30 cm (čtyři strany široké 17 cm, zbylé užší 10 cm), lucerna vysoká 60 cm o straně 37 cm, čtyři výklenky vysoké 35 cm, široké 22 cm a hluboké 6 cm, křížek vysoký 40 cm, v čelní straně lucerny letopočet 1668, z opačné strany letopočet 1954

web: podle „Hrady.cz“ (viz odkazy) autor Milan Caha (zdroj https://weby.istudio.cz/aktivni/vysocinanew/web/img/categorys/kultura/galerie_a_muzea-52/muzea-18/kultura/pamatky-50/sepulkralni_socharska_a_drobna_architektura-8/?id=1539), 1.7. 2012)

„Žulová boží muka z roku 1668 stojí na křižovatce starých cest u Koželužského potoka. Velmi pěkně zachovaná a udržovaná barokní památka, představující sloup, u kterého byl před ukřižováním bičován Ježíš Kristus (odtud název tohoto typu sakrální památky). Mají osmiboký dřík na nízkém podstavci. Podstavec je zdoben zajímavými reliéfy a je na něm datace. Zakončena jsou čtyřbokou lucernou s mělkými nikami, původně pravděpodobně vyplněné obrázky svatých. Kovový křížek na vrcholu lucerny je novodobý, původní se nedochoval ani v kopii. Do roku 2008 byl sokl pod úrovní terénu, současná podoba je výsledkem rekonstrukce na počátku 21. století.“

plus: podle slov pamětníka-památkáře a řemeslnického mistra Karla Kloudy „na dnešní místo byla památka přemístěna v souvislosti s terénními úpravami při stavbě Znojemského mostu“.

 

Jihlava IV

meta: Znojemská ul. (původně Malinovského), na vyvýšeném tarase před domem čp.40

      kamenná boží muka

vlastní foto: 13 0829 CZE IV 1-8

satelit: souřadnice 49.390757,15.592644 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 79 (Jihlavsko) B4/73.74*43.44

historie: pravděpodobně gotická z roku 1472

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 18138/7-4909

notes: (13 0829) sokl vysoký 60 cm, s čelní stranou 50 cm a boční 45 cm, osmiboký pilíř vysoký 150 cm o průměru 40 cm, strany pilíře široké 15 až 20 cm, hlavice pod kaplicí vysoká 30 cm, kaplice vysoká 90 cm, čelní strana 70 cm, boční 65 cm, výklenek v čelní straně vysoký 65 cm, široký 50 cm a hluboký 15 cm, slepý výklenek v boční straně vysoký 65 cm a široký 42 cm

web: podle „Hrady.cz“ (viz odkazy), autor Milan Caha „Gotická boží muka na Znojemské ulici jsou jedněmi z nejstarších dochovaných božích muk na Moravě. Podle ne zcela věrohodných pramenů je dal postavit v roce 1473 koželuh Mertlín. Původně stávala blíže řece a na současné místo byla přenesena roku 1953 při přestavbě Znojemského mostu. Na žulovém masivním pilíři je nezvykle mohutná lucerna s hlubokou goticky zaklenutou nikou. V ní je dnes porcelánová moderní soška Panny Marie Lurdské, dříve v ní bývalo sousoší Nejsvětější Trojice.“

plus: podle slov pamětníka-památkáře a řemeslnického mistra Karla Kloudy (jehož dílna se v domě na Znojemské 40 nachází)

„Byla boží muka vysvěcena v roce 1999 (viz foto z události ve fotogalerie). Tehdy byl v čelní straně kaplice osazen obraz Panny Marie a na bočních stranách vyobrazeni zástupci jihlavských řemeslnických stavů, nalevo proutkař s virgulí, napravo tesař. Zakrátko však byly všechny tři obrazy zcizeny.“ Nyní je na sloupu božích muk připevněna historická podoba jihlavského havíře se slavnostní hornickou sekerkou zvanou „švancara“.

 

Jihlava V

meta: v městské části Horní Kosov, napravo v ulici Lipová

      kamenná boží muka

vlastní foto: 13 0829 CZE V 1-4

satelit: souřadnice 49.402983,15.556871 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 79 (Jihlavsko) B3/74.75*40.41

historie: zřejmě z roku 1663

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 24613/7-4834  

notes: (13 0829) sokl vysoký 75 cm s čelní stranou 39 cm a boční 43 cm, osmiboký pilíř vysoký 195 cm o straně 35 cm, římsa pod lucernou 10 cm, lucerna vysoká 75 cm s čelní stranou 50 cm a boční 48 cm, výklenek v čelní straně lucerny vysoký 45 cm, široký 30 cm a hluboký 37 cm, v horní části pilíře z jinak nečitelného nápisu rozpoznán letopočet 1663

plus: dle tvaru lucerny je možné, že boží muka patří do skupiny jihlavských gotických božích muk, kdy nejstarší boží muka u nás vznikala. Horní Kosov byla stará hornická osada, připomínaná již roku 1233, tehdy uváděna jako Bobikozle či Pobikozli.

 

odkazy

www.jihlava.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava

www.hrady.cz/?OID=10874