Znojmo

2 záznamy

CZE kraj Jihomoravský Znojemsko

vizit: 14 0601

vlastní foto: vizit-bozimuka4.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/znojemsko/znojmo/

 

Znojmo I

meta: ul. U Brány, naproti domu č.p. 457

     kamenná boží muka

vlastní foto: 14 0601 CZE Znojmo I 1-8

satelit: souřadnice 48.853966,16.048619 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 82 (STŘEDNÍ PODYJÍ) B1/14.15*77.78

historie: z roku 1634

notes: (14 0601) sloupového typu doplněná reliéfem erbu, patka vysoká 40 cm s čelní stranou 110 cm a boční 95 cm, sokl vysoký 45 cm o straně 40 cm, pilíř vysoký 135 cm o straně 28 cm, zdobený žlábky, hlavice pilíře vysoká 30 cm o straně 40 cm, z čelní strany erbovní znak a nápis (znak kamenické dílny, letopočet?), korunní římsa vysoká 17 cm o straně 70 cm, lucerna vysoká 70 cm, ze tří stran otevřená, zadní strana plná, otvory v lucerně 5 cm nad římsou, čelní otvor vysoký 52 cm a 40 cm široký, boční otvory vysoké 52 a široké 28 cm

plus: podle propagační brožury „Objevte Znojmo“ (č. 78 v příloze „Přehled vybraných objektů Městské památkové rezervace Znojmo„) se jedná o „Renesanční sloupková boží muka s lucernou, datovaná k roku 1634. Původně stála na rozcestí nedaleko od města“.

 

Znojmo II

meta: napravo v ul. Napajedla

     kamenná boží muka

vlastní foto: 14 0601 CZE Znojmo II 1-4

satelit: souřadnice 48.852991,16.046992 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 82 (STŘEDNÍ PODYJÍ) B1/14.15*77.78

historie: z roku 1688

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 24325/7-6944   

notes: (14 0601) mohutný barokní okrouhlý sokl se znakem vpředu vysoký 160 cm s dolním průměrem 180 cm a horním 80 cm, čtyřboký kónický pilíř vysoký 207 cm (vč. patky pilíře), v základně o straně 55 cm, pod římsou o straně 25 cm, vrcholová římsa vysoká 45 cm o straně 50 cm, zdobená zasklená kaplice vysoká asi 80 cm (s hlavou Krista)

web: podle webu „hrady.cz“ (autor Milan Caha, únor 2014) „barokní boží muka stojí při staré cestě z města k brodu přes řeku Dyji. Mají poněkud atypický vzhled - kulatý podstavec, hranolovitý zužující se dřík zdobený ornamenty, zasklenou lucernu, ve které je reliéf tváře Krista. Není na nich viditelný žádný nápis ani datace. Vytesána byla z místního vápence. V roce 2014 se chystá jejich oprava“.

plus: Podle propagační brožury „Objevte Znojmo“ (položka č.75 „O Napajedelské cestě“) se uvádí, že „Pokud budeme sestupovat po Napajedlech dolů, spatříme na pravé straně barokní sloupková boží muka s hlavou Kristovou“.

Skládačka „Průvodce chrámem sv.Mikuláše ve Znojmě“ v textu uvádí: „Oltář v průhledu levé boční lodi je zasvěcen Svaté rodině…v zasklené skříňce na oltáři je památná hlava Kristova, přenesená sem po ukončení moru r.1771 z Boží muky na ul. Napajedla.“ 

Sborník "Thayensia (Znojmo)", který vydalo brněnské pracoviště Národního památkového ústavu roku 2004, se v kapitole „Analýza stavebně historického vývoje lesoparků Znojmo – část Karolíniny sady a Rajská zahrada“ (viz odkazy - autor Jan Kozdas) na str.124 uvádí, že „v horní části ulice Napajedla je k roku 1688 doložena sloupková boží muka“

 

odkazy

www.znojmocity.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo

www.nppodyji.cz/uploads/soubory/thayensia/cislo6/Analyza_stavebne_historickeho_vyvoje_lesoparku_Znojmo.pdf