Vratěnín 

4 vyhledání (Street View)

CZE kraj Jihomoravský, Znojemsko

 

Vratěnín I

meta: Z okraj obce, napravo od silnice do Rančířova

       kamenná boží muka

vyhledání (Street View): 15 0702

satelit: souřadnice 48.905269,15.588348 (místo určuje červený terčík) 

historie: bez časového určení vzniku

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 29903/7-6932

plus: podle webu obce „Vratěnín leží v západní části  znojemského okresu, v blízkosti hranice s Rakouskem, na rozhraní Čech a Moravy. Z původně slovanské osady se během staletí stala převážně německá obec. Po obsazení Sudet německou armádou museli z Vratěnína odejít čeští obyvatelé, po válce došlo k odsunu Němců. Do Vratěnína přišli noví osídlenci, převážně z nedalekého vnitrozemí. Vratěnín byl typickou pohraniční obcí, která zažila kolektivizaci a byla odsouzena k zániku. Po roce 1989 se do Vratěnína vrátila samospráva a Vratěnín se přihlásil do nově se rozvíjejícího Programu obnovy vesnice. Obec Vratěnín byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou a v seznamu jmenovitých památek je uvedeno 24 památkově chráněných objektů.V roce 1996 byl Vratěnín vyhlášen Vesnicí roku ČR.

 

Vratěnín II

meta: napravo od silnice do Rančířova u polní cesty

       zděná boží muka

vyhledání (Street View): 15 0702

satelit: souřadnice 48.913035,15.578894 (místo určuje červený terčík)         

historie: bez časového určení vzniku

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 24248/7-6934

notes: nutno přiblížit ze stanoviště v levotočivé zatáčce na silnici

 

Vratěnín III

meta: napravo od silnice do Uherčic

       zděná boží muka

vyhledání (Street View): 15 0702

satelit: souřadnice 48.910559,15.618482 (místo určuje červený terčík)

historie: bez časového určení vzniku

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 22327/7-69337 

 

Vratěnín IV

meta: na státní hranici s Rakouskem, hraničním přechodu Vratěnín / Drossendorf, napravo za bývalou celnicí

       zděná boží muka

vyhledání (Street View): 15 0702

satelit: souřadnice 48.896675,15.606424 (místo určuje červený terčík)     

historie: bez časového určení vzniku

notes: na našem webu je umístění božích muk bezprostředně na státní hranici zcela unikátní

 

odkazy

www.vratenin.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Vrat%C4%9Bn%C3%ADn

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Vrat%C4%9Bn%C3%ADn%C4%9B