Brno-Tuřany

1 záznam

CZE kraj Jihomoravský, Brno

vizit: 05 0914

vlastní foto: vizit-bozimuka2.webnode.cz/cze-brno/brno-turany/

***

meta: v městské části, v ústí ulice Podlipné, v křížení s ulicí Revoluční.

      zděná boží muka

vlastní foto: 05 0914 CZE 1-4

satelit: souřadnice 49.148794,16.664897 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 87 (Slavkovské bojiště a Ždánický les) A1/47.48*21.22

historie: z přelomu 18. a 19. století

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 20457/7-318

notes: (05 0914) obří pilířového typu s lucernou a výklenky, patka vysoká 75 cm s čelní stranou 192 cm a boční 160 cm, sokl vysoký 60 cm s čelní stranou 175 cm a boční 138 cm, dřík vysoký 190 cm s čelní stranou 160 cm a boční 123 cm, vrcholová římsa 20 cm, lucerna vysoká 120 cm se stranami jako u dříku, stříška zřejmě 60 cm, ve výklenku v pilíři sv. Antonín s dítětem, v lucerně Jezulátko

plus: podle ústní tradice jsou tato boží muka poslední zachovalá a zároveň posledním zastavením na poutní cestě z Brna ke kostelu Zvěstování Panny Marie v Tuřanech                      

 

odkaz

www.turany.cz/