Brno-střed

6 záznamů

CZE kraj Jihomoravský, Brno

vizit: 05 0707, 05 0908, 09 0925, 091024, 100308

vlastní foto: vizit-bozimuka2.webnode.cz/cze-brno/brno-stred/

 

Brno-střed I

meta: v městské části mezi ulicemi Vídeňská a Pšeník, u domu č.1

      kamenná boží muka

vlastní foto: 05 0707 CZE I 1-4

satelit: souřadnice 49.174623,16.596015 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 85 (Okolí Brna*Svratecko) F3/50.51*16.17

historie: z počátku 17. století            

notes: (05 0707) sloupová s reliéfem Piety v lucerně, bez dalších údajů 

 

Brno-střed II

meta: v Denisových sadech pod Petrovem

      kamenná boží muka

vlastní foto: 05 0707 CZE II 1-4

satelit: souřadnice 49.190528,16.606306 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 85 (Okolí Brna*Svratecko) F3/52.53*17.18

historie: pozdně gotická (patrně) z počátku 16. století

notes: (05 0707) sloupová s lucernou, bez dalších údajů

plus: objevena při demoličních pracech v ulici Nové sady, v roce 1952 přemístěna do blízkých Denisových sadů

 

Brno-střed III

meta: naproti nábřeží v části Štýřice, mezi Svratkou a železniční vlečkou

      kamenná boží muka

vlastní foto: 05 0908 CZE III 1-4

satelit: souřadnice 49.182212,16.610285 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 85 (Okolí Brna*Svratecko) F3/51.52*17.18

historie: pozdně gotická z roku 1631

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 46657/7-316

notes: (05 0908) sloupová, tzv.„bílá boží muka“, bez dalších údajů 

 

Brno-střed IV

meta: v ulici Jugoslávská 9, v privátním dvoře domu s vinotékou rodinného vinařství U Kapličky ze Zaječí 

      zděná boží muka

vlastní foto: 09 0925 CZE IV 1-4

satelit: souřadnice 49.203674,16.623543 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 85 ((Okolí Brna*Svratecko) F3/53.54*18.19

historie: majitel rodinného vinařství Karel Sonneck uvedl, že boží muka byla postavena v roce 2006

notes: (09 0925) hranolová, patka vysoká 40 cm s čelní stranou 110 cm a boční 85 cm, sokl vysoký 80 cm s čelní stranou 88 cm a boční 74 cm, kaplice vysoká 110 cm s čelní stranou 80 cm a boční 68 cm, stříška vysoká 50 cm, v kaplici soška Piety autorky Hany Kňavové

 

Brno-střed V

meta: na východním okraji městské části Brno-střed, v parčíku na konci Křenové ulice, u budovy bývalé celnice, poblíž řeky Svitavy a železniční vlečky

      kamenná boží muka - Zderadův sloup

vlastní foto: 09 1024 CZE V 1-8

satelit: souřadnice 49.19111,16.627616 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 85 (Okolí Brna*Svratecko) F3/52.53*18.19

historie: gotická, pravděpodobně z konce 15. stol.

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 38291/7-217

notes: (09 1024) pilířová, členitá, kamenná patka vysoká 50 cm s čelní stranou 247 cm a boční 255 cm, betonová část patky vysoká 30 cm s čelní stranou 227 cm a boční 235 cm, sokl vysoký 70 cm o straně 158 cm, dolní část pilíře sloupu vysoká 150 cm o straně 144 cm, celková výška sloupu je podle pramenů 12 metrů, na straně pilíře směrem do ulice Křenová je deska s textem: „Kulturní památka Zderadův sloup. Gotický sloup z konce 15, století vyznačoval hranici středověkého městského práva, váže se k němu záznam v Kosmově kronice o zabití králova kancléře Zderada ze Švábenic při obléhání hradu Brno vojskem Vratislava I v roce 1091, který je současně nejstarší zmínkou o Brně v historických pramenech. Sloup byl obnoven v letech 1863-1865 v souvislosti s jeho přemístěním z levého na pravý břeh Svitavy.“ O něco výše je nápis "Renovirt 1865“.

glosa: z článku v Brněnském deníku „Zderadův sloup se skrývá u řeky“ (15. října 2009, Zuzana Tušová):

- Brněnský deník kromě jiného napsal, že se historikové nemohou shodnout, jak je vlastně dvanáct metrů vysoký sloup starý. Deník citoval Jaroslava Hamžu z odboru kultury brněnského magistrátu: „Některé prameny uvádějí, že pochází z druhé poloviny čtrnáctého století. Podle jiných ho však postavili zhruba o sto padesát let později.“  Podle Deníku také není jasné, k čemu sloup sloužil. „Podle historika Bohumila Samka to pravděpodobně původně byla boží muka. Podle jiných odborníků mohl sloup označovat hranice, ke kterým platilo brněnské městské právo. Svědčily by o tom i obrazy, na kterých bývá Zderadův sloup zobrazen jako kulisa popraviště. Popravovalo se totiž až za městem...“ informoval Deník a poznamenal, že „…O dnešní podobu památky se zasloužil Josef Arnold, který ji kolem roku 1864 opravil. Snažil se jí přitom vrátit původní gotický vzhled, takže z ní odstranil vše, co považoval za „přílepky“ z pozdějších let.“

web:

- ze stránek statutárního města Brna:

„…Vypadá jako gotický, ale učení mužové dodnes nevědí, kdy, kým a proč byl postaven. Pověst však říká, že jej zbudoval český král Vratislav II. Měl připomínat, že zde byl zavražděn Zderad ze Švábenic. Bylo to v létě roku 1091. Král Vratislav II. tehdy vytáhl na Moravu proti svému odbojnému bratru Konrádovi a obléhal Brno…“ Tehdy měl Zderad ponížit králova syna Břetislava, jenž ho se svou družinou zavraždil.

- ze stránek Otevřené encyklopedie Wikipedia:

„…Své jméno nese podle pasáže v Kosmově kronice, která popisuje zavraždění králova poradce Zderada ze Švábenic na příkaz Břetislava II, nejstaršího syna tehdejšího krále Vratislava II.,v létě roku 1091 při obléhání Brna.“

   plus:

* Vratislav I. (888 - 13. února 921) český kníže, vládnoucí od roku 915 do své smrti 921, syn knížete Bořivoje a kněžny Ludmily, mladší bratr Spytihněva I., otec knížat Václava a Boleslava I.

   * Vratislav II. († 14. ledna 1092) český kníže od 28. ledna 1061 do dubna 1085 a poté první český král z rodu Přemyslovců. Zároveň byl titulárním polským králem v letech 1085 - 1092. 

Jako kníže byl Vratislavem II., jako král Vratislavem I.

 

Brno-střed VI

meta: v parkové úpravě na nároží ulic Nové sady a Křídlovická, poblíž haly Rondo

      zděná boží muka

vlastní foto: 10 0308 CZE VI 1-4

satelit: souřadnice 49.185949,16.603484 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 85 (Okolí Brna*Svratecko) F3/51.52*16.17

historie: zvonice z roku 1891 na místě zaniklé návsi obce Křídlovice, nově opraveno

notes: (10 0308) osmiboká stavba podoby zvonice o straně 110 cm, uvnitř neobvykle řešené stavby čtyřboká klasicistní boží muka hranolová, sokl vysoký 40 cm, dělená stěna pilíře vysoká 222 cm, římsa 20 cm, stříška 15 cm, nástavba osm sloupů vysokých asi 190 cm, míry horní část stavby nezjištěny; členěný čtyřboký hranol uvnitř se soklem vysokým 60 cm, o straně 120 cm (ostění z obou stran široké 30 cm, výklenek 60 cm), odhad výšky včetně stříšky asi 500 cm

 

odkazy

www.stred.brno.cz/

www.vinarstviukaplicky.cz/