Perná

7 záznamů

CZE kraj Jihomoravský, Břeclavsko

vizit: 11 0928, 11 0930, 11 1002, 12 1005

vlastní foto: vizit-bozimuka4.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/breclavsko/perna/

 

Perná I

meta: u polní cesty (po modré značce) z Klentnice ke kapli sv.Antonína Paduánského Pod Oborou

       zděná boží muka

vlastní foto: 11 0928 CZE I 1-4

satelit: souřadnice 48.854972,16.640631 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B3/13.14*21.22

historie: 18.století - počátek 19. století

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 140098/7-7146

notes: (11 0928) pilířová, pilíř po kaneluru vysoký 215 cm o straně 73 cm, od římsičky po desku římsy výšky 45 cm, deska vrcholové římsy vysoká 7 cm o straně 120 cm, kaplice vysoká 75 cm, korunní římsa vysoká 35 cm, stříška vysoká 30 cm, ostění kaplice ze strany niky 15 cm široké, nika široká 35 cm, průměr sloupku v nice 15 cm

web: ze stránek Národního památkového ústavu „Barokní socha v krajině“ (0411-0611, Mgr.Aleš Homola): „…Na mapě 1. vojenského mapování probíhajícího v etapách 1764–1768 a 1780–1783 je zakreslena skupina 4 sakrálních děl – patrně božích muk – doprovázejících tuto komunikaci. Tyto objekty se nedochovaly s možnou výjimkou právě výše uvedených božích muk...“

 

Perná II

meta: vpravo od silnice od Spálené hospody v Perné do Horních Věstonic

       zděná boží muka

vlastní foto: 11 0930 CZE II 1-4

satelit: souřadnice 48.866171,16.611588 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) A3/16.17*18.19

historie: asi 2.polovina 18.století – počátek 19.století

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 29946/7-1581

notes: (11 0930) pilířová, pilíř vysoký 112 cm s čelní stranou 93 cm a boční 90 cm, vrcholová římsa vysoká 30 cm, kaplice vysoká 105 cm s čelní stranou 91 cm a boční 80 cm, korunní římsa vysoká 25 cm, stříška vysoká 50 cm, tepaný kříž vysoký 120 cm, protilehlé niky v pilíři vysoké 90 cm se základnou 57 cm a hloubky 5 cm, výklenky v kaplici v bočních stranách vysoké 73 cm se základnou 51 cm a hloubkou 10 cm, výklenky v protilehlých stranách od silnice a vinohradu) vysoké 80 cm se základnou 55 cm a hloubkou 34 cm 

web: ze stránek Národního památkového ústavu „Barokní socha v krajině“ (0411-0611, Mgr.Aleš Homola): „…Téměř identicky řešená zděná pilířková boží muka jsou umístěna při severní trase historické komunikace (dnes existující již jen jako částečně dochovaný soubor cest v polích a vinohradech) vedoucí od Mušova přes Horní Věstonice ke kapli sv. Antonína Paduánského, kde se napojila na severo-jižní cestu z Mikulova…“

 

Perná III

meta: na SV okraji obce, vpravo od vinohradské komunikace, v roklině zarostlé náletovou vegetací při viniční trati Levá Klentnická

       kamenná boží muka

vlastní foto: 11 0930 CZE III 1-4

satelit: souřadnice 48.857961,16.619934 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B3/13.14*19.20

historie: z roku 1752

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 14098/7-7146

notes: (11 0930) pilířová, patka vysoká 20 cm o straně 80 cm, podloží soklu vysoké 10 cm o straně 50 cm, sokl vysoký 50 cm o straně 37 cm,  římsa nad soklem vysoká 8 cm o straně 47 cm, podloží pilíře vysoké 20 cm o straně 37 cm, pilíř vysoký 125 cm o straně 30 cm, vrcholová římsa vysoká 12 cm, kaplice vysoká 50 cm o straně 37 cm, korunní římsa vysoká 10 cm, kamenný křížek s trojlaločným zakončením břeven vysoký 60 cm, v čelní straně kaplice reliéf Immaculaty, v soklu obtížně čitelné vročení 1752 GP

 

Perná IV

meta: vpravo od silnice z Perné na Klentnici, asi 80 m ve vinohradech viniční trati Pravá Klentnická

       kamenná boží muka

vlastní foto: 11 0930 CZE IV 1-4

satelit: souřadnice 48.852343,16.636289 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B3/14.15*20*21

historie: z roku 1752

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 25050/7-7145

notes: (11 0930) pilířová, patka vysoká 25 cm s čelní stranou 93 cm a boční 82 cm, podloží soklu vysoké 10 cm o straně 50 cm, sokl vysoký 50 cm o straně 37 cm,  římsa nad soklem vysoká 8 cm o straně 47 cm, podloží pilíře vysoké 20 cm o straně 37 cm, pilíř vysoký 125 cm o straně 30 cm, vrcholová římsa vysoká 12 cm, kaplice vysoká 50 cm o straně 37 cm, korunní římsa vysoká 10 cm, kamenný křížek s trojlaločným zakončením břeven vysoký 60 cm, v čelní straně kaplice reliéf sv. Antonína Paduánského, v soklu vročení 1752 GP

 

Perná V

meta: J od obce, v ohybu místní komunikace z Perné do Bavor, za oplocením viniční tratě U Boží muky

       zděná boží muka

vlastní foto: 11 0930 CZE V 1-4

satelit: souřadnice 48.845252,16.61688 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B3/13.14*18.19

historie: patrně 2. polovina 18. století – počátek 19. století

notes: (11 0930) pilířová, sokl vysoký 50 cm o straně 105 cm, pilíř pod římsu vysoký 170 cm, s čelní stranou 85 cm a boční 81 cm, vrcholová římsa vysoká 35 cm, kaplice vysoká 105 cm, korunní římsa vysoká 35 cm, stříška vysoká 35 cm, výklenky v pilíři vysoké 90 cm se základnou 43 cm a hloubkou 7 cm, výklenky v kaplici z čelní a protilehlé strany vysoké 58 cm se základnou 43 cm a hloubkou 35 cm, výklenky z bočních stran vysoké 68 cm se základnou 43 cm a hloubkou 7 cm

 

Perná VI

meta: ve viniční trati U Mikuláška jižně od JV okraje obce

       zděná boží muka

vlastní foto: 11 1002 CZE VI 1-4

satelit: souřadnice 48.847256,16.630535 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B3/14.15*20.21

historie: rok 1839

notes: (11 1002) pilířová, pilíř vysoký 157 cm o straně 67 cm, vrcholová římsa vysoká 15 cm, kaplice vysoká 65 cm o straně 67 cm, korunní římsa vysoká 30 cm, stříška 40, tepaný křížek vysoký 60 cm, mírně klenuté výklenky v kaplici vysoké 40 cm se základnou 27 cm, na čelní straně pilíře v kameni málo čitelný nápis, z něhož vyplývá, že muka vybudoval Johan Trnka v roce 1839

web: ze stránek Národního památkového ústavu „Barokní socha v krajině“ (viz odkazy) 0411-0611, Mgr.Aleš Homola:

čelní strana božích muk je „…prolomena mělkou pravoúhlou vpadlinou, do níž je vsazena obdélná kamenná deska nesoucí sedmiřádkový sekaný nápis (v kapitále, část v humanistické minuskule, číslice letopočtu mají kurzívní charakter): ERBAUT/VON/Johan Trnka/M.MEISTER/IN/Jahre/1839…“

 

Perná VII

meta: před Spálenou hospodou v Perné při silnici do Horních Věstonic

       kamenná boží muka

vlastní foto: 12 1005 CZE VII 1-4

satelit: souřadnice 48.860286,16.609042 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) A3/15.16*18.19

historie: z roku 2012

notes: (12 1005) pilířová, sokl vysoký 34 cm o straně 32 cm, pilíř vysoký 133 cm o straně 29 cm, podloží lucerny vysoké 7 cm o straně 32 cm, lucerna vysoká 45 cm s čelní stranou 37 cm a boční 38 cm, klenutí nad lucernou vysoké 14 cm, ve výklenku v čelní straně lucerny obrázek Sv. Kryštofa (asi leptaný ve skle) velikosti 30 cm na 20 cm

 

odkazy

www.obec-perna.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Perná

www.npu.cz/barokni-socha/sloupy-a-pilire/vypis/detail/299/