Mikulov

3 záznamy

CZE kraj Jihomoravský, Břeclavsko

vizit: 06 0422, 11 0923, 11 0928, 12 1003

vlastní foto: vizit-bozimuka4.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/breclavsko/mikulov/

 

Mikulov I

meta: při výjezdu z města na Klentnici, vlevo v zatáčce ulice Dukelské

       zděná boží mukla

vlastní foto: 06 0422 CZE I 1-8

satelit: souřadnice 48.816444,16.650365 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B3/10.11*21.22

historie: počátek 18. století

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 45520/7-1565

notes: (11 0923) pilířová, členitý sokl vysoký 90 cm o (nejširší) straně 105 cm, pilíř vysoký 177 cm o straně 75 cm (výstupek široký 51 cm), vrcholová římsa vysoká 33 cm, kaplice vysoká 60 cm, korunní římsa vysoká 33 cm, stříška vysoká 60 cm                                                         

glosa: z bakalářské práce Jiřího Sekereše z MU Brno (2009): „…základna 105 x 105 cm, celková výška cca 310 cm. Půdorys čtvercový, koncepce čtyřboká. Sokl je stupňovaný s pravoúhle vybíranými nárožími, přechází v dřík se stejnou úpravou. Vyložená kordonová římsa s pálenou krytinou nese lucernu s prolomenými konchovými nikami. Podstřešní římsa je ukončena čtyřbokou jehlancovou stříškou (pálená krytina), na které je v JZ-SV směru usazen dvouramenný kříž se zdobným kováním. Výzdoba stěn je ze všech čtyř stran shodná…Boží muka byla v roce 1999 opravována…“

 

Mikulov II

meta: při ulici Hraničářské, u zadní stěny kapličky v zatáčce ul. Republikánské obrany

      kamenná boží muka

vlastní foto: 11 0928 CZE II 1-4

                  12 1003 CZE II 5-8   

satelit: souřadnice 48.802383,16.632335 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B3/09.10*20.21

historie: z roku 1681

notes: (11 0923) sokl vysoký 80 cm, z čelní strany široký 50 cm a z bočních 42 cm, podloží pilíře vysoké 15 cm, pilíř (po římsičku) vysoký 104 cm o straně 37 cm, římsička vysoká 8 cm, nad ní část pilíře vysoká 22 cm, vrcholová římsa vysoká 20 cm o straně 70cm, kaplice vysoká 64 cm, korunní římsa vysoká 20 cm, střešní nástavba vysoká 45 cm

glosa: z bakalářské práce Jiřího Sekereše z MU Brno (2009): „…Výzdoba je na všech stranách totožná, pouze na SZ – čelní straně je v rámu na dříku dnes již špatně čitelný nápis, uvádějící, že Boží muka nechal vystavět mikulovský měšťan Gregorius Zuderei. Letopočet 1681 je velmi špatně čitelný.“

 

Mikulov III

meta: u vinařských staveb v ul. Gorkého

       zděná boží muka

vlastní foto: 11 0928 CZE III 1-4

satelit: souřadnice 48.814575,16.634886 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B3/10.11*20.21

historie: bez určení data vzniku, značně poničená

notes: (11 0928) pilířová, podloží pilíře vysoké 10 cm, pilíř po římsu vysoký 168 cm o straně 87 cm, 61 cm bez žlábků (rohy pilíře žlábkovitě zkoseny), vrcholová římsa vysoká 35 cm, kaplice vysoká 75 cm, opět s rohy žlábkovitě zkosenými, korunní římsa vysoká 35 cm, stříška vysoká 40 cm, v kaplici z každé strany výklenky vysoké 75 cm se základnou 40 cm, výklenky v pilíři (ze zadní strany není) vysoké 107 cm se základnou 43 cm, výklenky hluboké 15 cm                                                           

   

odkazy

www.mikulov.cz/cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Mikulov