Lednice-Nejdek

2 záznamy

CZE kraj Jihomoravský, Břeclavsko

vizit: 06 0422, 11 0913

vlastní foto: vizit-bozimuka4.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/breclavsko/lednice-nejdek/

 

Lednice-Nejdek I

meta: u osady Nejdek, MČ města Lednice, vlevo od silnice do Bulhar, blízko hospodářského objektu

       zděná boží muka

vlastní foto: 06 0422 CZE I 1-5

                  11 0913 CZE I 6

satelit: souřadnice 48.81013,16.769294 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B5/10.11*30.31

historie: bez určení vzniku

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 23388/7-1179

notes: (11 0913) barokní hranolová, s lucernou, na terénní vyvýšenině, členitý pilíř vysoký 170 cm o straně 70 cm, vrcholová římsa vysoká 15 cm, kaplice vysoká 115 cm o straně 80 cm, korunní římsa vysoká 40 cm, stříška vysoká asi 40 cm, otvory v kaplici vysoké 50 cm se základnou 38 cm

 

Lednice-Nejdek II

meta: rozcestí u hřbitova v Nejdku, MČ Lednice

       zděná boží muka

vlastní foto: 11 0913 CZE II 1-6

satelit: souřadnice 48.811146,16.777117 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B5/10.11*30.31

historie: obnovena a vysvěcena 100911

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 37075/7-1584

notes: (11 0913) hranolová, sokl vysoký 52 cm o straně 72 cm, pilíř vysoký 120 cm o straně 62 cm, vrcholová římsa vysoká 22 cm, kaplice vysoká 73 cm o straně 63 cm, korunní římsa vysoká 50 cm, stříška vysoká 30 cm, výklenky v pilíři a v kaplici vysoké 45 cm se základnou 28 cm, ve výklenku kaplice tepaný reliéf Madony s dítětem

web: ze stránek obce Lednice (viz odkazy): podle zveřejněné pozvánky bylo na 11. září 2010 ohlášeno „svěcení obnovených božích muk v Nejdku“ s tím, že „akce se koná u příležitosti obnovení této kulturní památky, která byla v minulosti zcela zničena.“

- podle lednického Zpravodaje ze září 2010 se v sobotu 11. září 2010 „sešli občane Lednice a Nejdku na rozcestí u nejdeckého hřbitova při příležitosti vysvěceni obnovených božích muk. Všechny přítomné přivítal starosta obce Lednice Libor Kabát, který v rámci svého projevu poděkoval za spolupráci akad. arch. Miroslavu Vochtovi a především pak Karlu Daňkovi a Zdeňku Vaníčkovi za skvěle odvedenou práci při samotném obnoveni teto kulturní památky. Vyzdvihl též úsilí Jožky Bigase, který byl iniciátorem obnovy teto stavby. Po tomto úvodním slově následoval samotný akt svěceni, jehož se ujal farář Mgr. Vladimir Langer. Pote zazněly žalmy a přímluvy v podáni Ludmily Myslíkové a lednického kostelního sboru…“

 

odkazy

www.lednice.cz/cs/historie/

www.lednice.cz/sections/cs_section2/informace/kulturni-kalendar/sveceni-obnovenych-bozich-muk-v-nejdku/skmbt_c20310083110080.jpg

www.lednice.cz/sections/cs_section2/zpravodaj/zpravodaj-obce-lednice/zpravodaj-zari-2010/ zpravodaj-lednice-zari-2010.pdf