Klentnice

4 záznamy

CZE kraj Jihomoravský, Břeclavsko

vizit: 06 0422, 11 0923

vlastní foto: vizit-bozimuka4.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/breclavsko/klentnice/

 

Klentnice I

meta: vlevo (asi 10 m) v zatáčce silnice z Mikulova do Klentnice

       zděná boží muka

vlastní foto: 06 0422 CZE I 1-3

                  11 0923 CZE I 4-8

satelit: souřadnice 48.832168,16.640229 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B3/12.13*20.21

historie: bez časového určení vzniku

notes: (11 0923) sokl vysoký 40 cm o straně 83 cm, podloží pilíře vysoké 15 cm, pilíř vysoký 200 cm o straně 60 cm, vrcholová římsa vysoká 25 cm, kaplice vysoká 50 cm o straně 60 cm (nika vysoká 40 cm, ostění široké 20 cm, sloupek o průměru 15 cm), korunní římsa vysoká 25 cm, stříška vysoká 30 cm,

glosa: z bakalářské práce Jiřího Sekereše z MU Brno (2009) vyplývá, že je „Základna 83 x 83 cm, šířka dříku 60 cm. Celková výška cca 300 cm. Půdorys čtvercový, koncepce čtyřboká. Sokl bez ozdob, ukončen soklovou římsou. Dřík zdoben jen prstencovou a kordonovou římsou. Lucerna je otevřená na S a V stranu (v SV rohu je sloupek). Jehlancovitá stříška s krytinou nese jednoramenný železný kříž (orientován čelem na J) s destičkou ze stejného materiálu a složitým prostorovým kováním“

web: ze stránek Národního památkového ústavu „Barokní socha v krajině“, Mgr. Aleš Homola (viz odkazy) vyplývá, že „…U historické komunikace vedoucí z Mikulova do Klentnice, jejíž severní úsek využívá soudobá asfaltová silnice spojující obě lokality, jsou na mezi umístěna zděná pilířková boží muka. Subtilní hranolový dřík božích muk vyrůstá z kubické základny. Dřík je opatřen patkou s oblounovou profilací, podbrádkovou kordonovou římsou a vyloženou římsovou hlavicí podpíranou žlábkovnicí. Na hlavici spočívá čtyřboká kaplice završená masivní vyloženou profilovanou korunní římsou nesoucí nízkou stanovou stříšku s pálenou krytinou. Z vrcholu stanu vyrůstá kovaný kříž s kruhovitým zakončením břeven, který je v místě jejich protnutí doplněn obdélnou destičkou a diagonálně vybíhajícími paprsky svatozáře bohatě zdobenými volutově stáčenými kovanými pásky. Kaplice je na čelní straně prolomena hlubokým plochostropým výklenkem přístupným ze dvou pravoúhle navazujících stran, kde je kaplice plně otevřená a její horní část je podpírána pouze nárožním válcovým sloupkem.“

 

Klentnice II

meta: vpravo od obce v poli směrem k zemědělským objektům

       zděná boží muka

vlastní foto: 06 0422 CZE II 1-4

satelit: souřadnice 48.838757,16.646003 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B3/13.14*21.22

historie: rok vzniku 1794, obnovena na jiném místě roku 1994, zcela odstraněna v červenci 2007
notes: (06 0422) pilířová, bez dalších údajů

glosa: z bakalářské práce Jiřího Sekereše z MU Brno (2009)

„…Boží muka stála původně u staré cesty z Klentnice do Mikulova; později cesta ztratila na významu, opodál byl založen kravín a BM postupně chátrala. Letopočet vzniku (1794) byl odhalen pod vrstvou staré omítky již v roce 1983…V únoru roku 1994 BM svalil a zcela rozbil prudký poryv větru. Bylo rozhodnuto, že BM budou postavena podle původního vzoru znovu – o kus dál, na vhodném vyhlídkovém místě cca 325 m blíže k obci. Novou stavbu provedl K. Janík v červnu 1994…Stavba po obnovení byla cca 470 cm vysoká (i s křížkem), základna čtvercová, koncepce čtyřboká, průměr dříku 68 x 68 cm. Sokl ukončen římsou, opatřen na čelní straně (orientace neznámá) letopočty 1794 a 1994. Dřík bez ozdob, složitá prstencová římsa a nad ní římsa kordonová (původní stavba měla tyto římsy jednodušší než nově postavená verze – pozn. autora BP), nesoucí lucernu s hlubším oblým výklenkem z čelní strany. Jehlancovitá stříška byla pokrývaná a nesla prostý jednoramenný kříž… Nová lokace BM nicméně překážela rozšiřování komunikace k nové zástavbě, která se prováděla v roce 2007. Vzhledem k tomu, že BM byla už jednou znovu vystavěna, upustilo se od přemísťování a BM byla beze zbytku odstraněna (červenec 2007). Plánuje se jejich opětovné obnovení v rámci odpočinkové zóny, která se v současnosti projektuje na okraji obce...“

 

Klentnice III

meta: na S okraji obce při výjezdu na Pernou a Pavlov, vpravo od silnice na terénní vyvýšenině

       zděná boží muka

vlastní foto: 11 0923 CZE III 1-4

satelit: souřadnice 48.851544,16.642931 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B3/14.15*20.21

historie: rok 1806, rekonstruována 1983                              

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 46652/7-1301

notes: (11 0923) pilířová, sokl vysoký 55 cm o straně 95 cm, podloží pilíře vysoké 15 cm o straně 107 cm, pilíř vysoký 200 cm (pod římsičku) o straně 71 cm, od římsičky po desku římsy vysoká 45 cm, deska římsy vysoká 7 cm, kaplice vysoká 80 cm, korunní římsa vysoká 30 cm, stříška 30 cm, dva protilehlé výklenky v kaplici vysoké 60 cm se základnou 35 cm, ve výklenku od silnice obrázek sv.Jiří, v soklu uvedeno vročení: 1806 a 1983

glosa: z bakalářské práce Jiřího Sekereše z MU Brno (2009) „Boží muka na Mikulovsku a jejich degradace“ vyplývá, že Pan Karel Janík, který Boží muka rekonstruoval „…od potomků odsunutých německých rodin z Klentnice…získal i informace o původu těchto BM. Plechová tabulka umístěná na BM nesla nápis: Před bleskem a nepohodou ochraňuj nás, ó Pane. Vysvětlení je následující: Dne 6.6.1806 se vracela 79letá selka se dvěma vnoučaty domů z pole. Náhle přišla bouřka a ženu zabil blesk (dětem se nic nestalo). Na místě pak byla postavena BM. Po tomto zjištění vyryl pan Janík do omítky zmiňovaná data vzniku a renovace (1806/1983). Paní Matuszkové upřesňuje, že selka se jmenovala Kateřina Grechová, vnuci František a Felix.“

 

Klentnice IV

meta: na J okraji obce, v nové parkové úpravě u hřbitova

       zděná boží muka

vlastní foto: 11 0923 CZE IV 1-4

satelit: souřadnice 48.838827,16.644296 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 88 (Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí) B3/13.14*20.21

historie: postaveny v létě 2010

notes: (11 0923) pilířová, sokl vysoký 50 cm o straně 83 cm, podloží pilíře vysoké 10 cm, pilíř vysoký 173 cm o straně 67 cm, vrcholová římsa vysoká 50 cm, kaplice s výklenkem vysoká 65 cm, korunní římsa vysoká 25 cm, stříška 30 cm

plus: v době návštěvy upravovali prostranství kolem boží muky manželé Kutlákovi, kteří se zasloužili o její vybudování na místě dobře viditelném z širokého okolí, od Mikulova i Novomlýnských jezer. Boží muka vystavěl Karel Janík z Klentnice v létě 2010. V místě bývalé nevzhledné skládky založili manželé Kutlákovi parkovou úpravu s několika stromky a okrasnými květinami.  

 

odkazy

www.klentnice.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Klentnice

www.npu.cz/barokni-socha/sloupy-a-pilire/vypis/detail/302/