Olešnice

2 záznamy

CZE kraj Jihomoravský, Blanensko

vizit: 09 0919, 14 0309

vlastní foto: vizit-bozimuka4.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/blanensko/

 

Olešnice I

meta: mezi Olešnicí a obcí Ústup, vpravo u místní komunikace, na temeni návrší v lokalitě Oulehla

       zděná boží muka

vlastní foto: 09 0919 CZE I 1-8

satelit: souřadnice 49.561974,16.447625 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 50 (Svitavsko) E1/93.94*04.05

historie: z roku 1805, rekonstrukce bez časového určení

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 47883/7-7157

notes: (09 0919) hranolová, komolý hranolový pilíř vysoký 300 cm o straně v základně 130 cm a pod římsou 100 cm, korunní římsa 10 cm, kaplice vysoká asi 110 cm, stříška vysoká asi 90 cm

web:

- ze stránek Římskokatolické farnosti Olešnice „O putování po církevních památkách“ v roce 2006:

boží muka je „Zděná omítnutá stavba s jehlancovitou, křížem ukončenou stříškou, vysoká cca 5m. Ve čtyřech obloukových a jednom pětiúhelníkovém výklenku jsou umístěny reliéfy z pískovce o hmotnosti 500 kg, na jižní straně jsou dva – Narození Páně a Ukřižování, na dveřní straně  pak Křest Páně, na západní straně poslední soud a na východní straně symboly Nejsvětější Trojice (oko, svíce, holubice). Svěcení reliéfů proběhlo 24.9.1944 páterem Augustinem Neumannem, přičemž stavba samotná pochází z roku 1805. Tato památka je orientována bodem mezi obcemi Olešnice a Ústup, vytyčena byla po dohodě obou obcí (1805) za účasti kunštátské a lysické vrchnosti. Stojí na bojišti z třicetileté války, kde byl roku 1643 císařskými vojsky poražen houf švédských vojsk.“

- ze stránek města Olešnice (viz odkazy): 

„…Války o rakouské dědictví byly dobou největšího střetnutí dvou vojsk v okolí. 9. května 1742 došlo k bitvě mezi rakouskými rejtary a saskými vojsky. Přes 100 padlých a 200 zajatých Sasů bylo výsledkem noční bitvy mezi Olešnicí a Ústupem. Na památku této bitvy byla postavena boží muka v trati Oulehla“…na stránce věnované Lesoparku Skalky „…Budeme-li pokračovat kolem vody, pak cesta ústí do větší, vedoucí k Ústupu. Při ní se nachází Boží muka, postavená prý na památku na padlé ve válce o Rakouské dědictví v 18. století. Původní Boží muka stávala na jiném místě, vzdálenějším od Olešnice. Současná Boží muka je na hranici katastru a byla nedávno rekonstruována…“

 

Olešnice II

meta: S nad městem, u místní komunikace ke Kněževsi

       zděná boží muka

vlastní foto: 14 0309 CZE II 1-8

satelit: souřadnice 49.577249,16.427433 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 50 (Svitavsko) E1/94.95*03.04

historie: z roku 2012, k připomínce „Bleskové povodně“ z 15. července 2002

notes: (14 0309) kruhová betonová patka vysoká nad terénem 13 cm o průměru 180 cm, pilíř na trojbokém půdorysu o straně 138 cm pod kaplicí přechází ve sloup, celková výška pilíře 450 cm, kaplice vysoká asi 100 cm, stříška vysoká asi 50 cm, na pilíři směrem k městu osazena tabulka s textem „15. července 2002 blesková povodeň“. Na straně ke Kněževsi osazen základní kámen, požehnaný papežem Benediktem XVI za jeho návštěvy Brna, na kameni je vyryto: „27.9.2009 Benedikt XVI Olešnice“, v kaplici jsou kované reliéfy sv. Jana Nepomuckého, sv. Barbory, sv. Agáty a sv. Floriána, patronů živlů – oheň, voda, země, vzduch.

web:

- ze stránek Biskupství brněnského (viz odkazy) vyplynulo, že „…Boží muka jsou navržena jako zděná štíhlá stavba se základnou na trojúhelníkovém půdorysu – odkazujícím na Nejsvětější Trojici – završená kaplicí směřující hranami do čtyř světových stran – symbolizující univerzálnost naší víry – a opatřenou kovářskými reliéfy z dílny pana Cacha s podobou svatých patronů proti přírodním katastrofám: svatého Floriána - pomocníka při požáru, svatého Jana Nepomuckého - pomocníka při povodni, svatou Agátu - ochránkyni při zemětřesení a suchu a svatou Barboru - ochránkyni proti blesku a vichřici. Jednotlivé světce by měly doprovázet i symboly přírodních živlů naznačených na reliéfech: oheň, voda, země a vzduch. Na vrcholu pak bude umístěn kříž a pod ním symbol představující Pannu Marii ukazující na Krista, který jediný dokáže poručit větru i vodě…“ Autorem návrhu boží muky je Ing. Josef Kánský z Olešnice. Vysvěcena byla 15.července 2012.

- ze záznamu reportáže České televize z 15.července 2012 krom jiného vyplynulo, že

„…15. červenec roku 2002 – kdo zažil, nezapomene. Voda v Crhově a Hodoníně si vzala dva lidské životy. Jen v Olešnici zaplavila 113 domů, některé vážně poškodila. Škody se počítaly v řádech desítek milionů korun. Bleskové povodně budou nově připomínat Boží muka. Přesně v místech, kde stojí, se tehdy zastavil nad Olešnicí obrovský, údajně až 14 kilometrů vysoký mrak."Vypršel se během jedné jediné hodiny. Tehdy proteklo z těchto plání do údolí Olešnice více než 600 tisíc kubíků vody," přiblížil starosta Olešnice Zdeněk Peša (nez.)…“ 

 

odkazy

www.olesnice.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Ole%C5%A1nice_(okres_Blansko)

www.biskupstvi.cz/2012-06-28-nova-bozi-muka-v-olesnici

www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/186024-bozi-muka-v-olesnici-pripominaji-povoden-z-roku-2002/