Křtiny 

2 záznamy

CZE kraj Jihomoravský, Blanensko

vizit: 05 0731, 10 0501

vlastní foto: vizit-bozimuka4.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/blanensko/krtiny/

 

Křtiny I

meta: za obcí vlevo u silnice do Adamova, na okraji lesa

       kamenná boží muka

vlastní foto: 05 0731 CZE I 1-4

satelit: souřadnice49.294377,16.736542 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 86 (Okolí Brna*Moravský kras) D2/64.65*26.27

historie: z roku 2000

notes: (05 0731) na pamětní desce v dolní části je uvedeno: „Požehnaná v den 50. výročí kněžského svěcení děkana P. Tomáše Prnky 16.4.2000“ 

web: ze stránek křtinské farnosti (viz odkazy):

„…Za velkého zájmu občanů byla 16. dubna 2000 požehnána P. Tomášem Prnkou studánka a Boží muka zvaná Poklona. V horní části Poklony je veliký kónický bílý kruh symbolizující studánku a v kruhu je plastika Panny Marie s Ježíškem na klíně, rukama odvrací zlo od svého dítěte i od každého z nás. Plastika připomíná zrcadlení ve vodní hladině, byla vyrobena ve sklárně ve Škrdlovicích na Žďársku. Studánka přitahuje domácí i přespolní. Vzdálenost od kostela je asi 800 m směrem na Adamov…“ 

 

Křtiny II

meta: na vyhlídce nad obcí, nad základní školou, u místní upravené komunikace

       dřevěná boží muka

vlastní foto: 10 0501 CZE II 1-8

satelit: souřadnice 49.298399,16.749621 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 86 (Okolí Brna*Moravský kras) D2/64.65*27.28

historie: nově zbudovaná boží muka požehnal u příležitosti 800. výročí zjevení Panny Marie Křtinské bývalý apoštolský nuncius v Česku Giovanni kardinál Coppa v sobotu 1. května 2010   

notes: (10 0501) patka kovový tubus s prstencem o průměru 140 cm, z něj ční kompozice z dřevených hranolů 14x14 cm vysoká 310 cm, na prstenci umístěn nápis „Panu děkanovi Tomáši Prnkovi věnují lesáci ze Křtin“, doplněn datem „1. května 2010“, na odpočivném trámci podél terasovitých schodů je umístěn nápis „Bůh žehnej tomuto kraji“, moderní stavbu, která dosud nemá v tuzemsku obdoby, navrhl architekt Zdeněk Eichler, včetně přístupové cesty, terénních úprav a nově vysazené aleje červených dubů, vznikla zásluhou a přičiněním lesáků Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny „jako hold zdejší krajině a dřevu, jako poděkování P. Tomáši Prnkovi za dlouholetou spolupráci“.

plus: zhotovitelé informovali, že boží muka jsou složená z dvaatřiceti hranolů, třiatřicátým prvkem je kříž, který prochází jejím středem, toto číslo symbolizuje Kristův věk. Z textu na rubové straně k události vydané pohlednice vyplývá, že dřevěné části stavby jsou dílem stolařství bratří Neužilů a že kovové části vyrobili v kovářství bratří Bednaříků.

 

odkazy

www.krtiny.cz/go/default.php,

www.slpkrtiny.cz/

krtiny.katolik.cz/index.php?page=/turistika/mapa_tipy