Bukovina

1 záznam

CZE kraj Jihomoravský, Blanensko

vizit: 12 0515

vlastní foto: vizit-bozimuka4.webnode.cz/cze-kraj-jihomoravsky/blanensko/bukovina/

***

meta: na návrší na S okraji obce, v remízku podél úvozové cesty do Křtin

       zděná boží muka

vlastní foto: 12 0515 CZE 1-12

satelit: souřadnice 49.297602,16.768143 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 86 (Okolí Brna*Moravský kras) D2/64.65*28.29

historie: bez udání vzniku

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 23674/7-417   

notes: (12 0515) trojboká, rovnostranná, sokl vysoký v průměru 85 cm o straně 150 cm, podloží pilíře vysoké 12 cm, dolní pilíř vysoký135 cm o straně 117 cm, vrcholová římsa vysoká 25 cm o straně 150 cm, horní pilíř vysoký 135 cm o straně 117 cm, korunní římsa vysoká 25 cm, stříška vysoká 40 cm, cyrilometodějský kříž. V dolním i horním pilíři ve všech třech stranách jsou výklenky s horním obloukem vysoké 100 cm, širké 40 cm a hluboké 20 cm. Ze strany od polí je ve výklenku dolního pilíře obrázek s nápisem „Svatá Maria Matka Boží“ a ve výklenku horního pilíře „Bolestná rodička Boží Slouská“, ze strany k hospodářským objektům v dolním pilíři je ve výklenku obrázek zbičovaného Ježíše s nápisem „Ecce homo“ a v horním pilíři obrázek s nápisem „Svatá Maria Vranovská“, ze strany k obci v dolním pilíři je ve výklenku obrázek s nápisem „Sv. Václave – Kriste Eleison nedej zahynouti nám ni budoucím“ a v horním pilíři obrázek s nápisem „Panna Maria Křtinská“

plus: V brožuře autora Aloise Müllera „Drobné církevní stavby a lidové pamětihodnosti na katastrech obcí farnosti křtinské“ (druhé, doplněné vydání, Křtiny 2011) je na str.36 pod titulkem „Boží muka v trati nad bývalým JZD“ kromě jiného uvedeno: „Objekt najdeme na bukovinské návrší na mezní hrázi v trati polností. Jeho přírodní poloha je lemována větvovím tří vzrostlých lip. Svým stavebním pojetím se řadí mezi málo podobných staveb založených na trojúhelníkovém půdorysu. Objekt je z cihelného zdiva opatřeného štukovou omítkou s obílením. Objekt je dvoupatrový se sedlovým zastřešením zakončeným Cyrilometodějským křížem. V každém patře jsou tři výklenky s obrazovou pestrobarevnou výplní. Objekt je památkově chráněn...“

 

odkazy

www.obecbukovina.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Bukovina_(okres_Blansko)