Dobronice u Bechyně

1 záznam

CZE kraj Jihočeský, Táborsko

vizit: 06 0816

vlastní foto: vizit-bozimuka6.webnode.cz/cze-kraj-jihocesky/taborsko/dobronice-u-bechyne/

***

meta: na S okraji obce vpravo od silnice, v remízku před hospodářskými objekty

       zděná boží muka

vlastní foto: 06 0816 CZE

satelit: souřadnice 49.345276,14.494417 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 71 (Písecko) A6/63.64*65.66

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 37272/3-4773

historie 18.století

notes: (06 0816) hranolová s nikami ze tří stran

glosa: publikace „Zděná boží muka v jižních Čechách“ (Monumenta, České Budějovice, 2009, Pavel Hájek) uvádí, že  „…zvláštností jsou boží muka na okraji Dobronice u Bechyně…dnes stojí částečně skrytá mezi stromy a v prostředí negativně ovlivněném sousední zemědělskou výrobou, dříve se u nich dělila cesta směřující do vsi a k severu do Křídy. Zvláštností je  s božími mukami spojeno hned několik. Jako jediná boží muka tohoto typu nemají zastřešení v podobě jehlancové stříšky, ale mají střechu sedlovou a s tím spojené dva prosté trojúhelníkové štítky. Celá střecha je vysazena na mohutné, několikrát odstupněné římse. Nezvyklé je také užití nárožních lizén členících jinak hladké stěny. Pouze hlubší, půlkruhově zakončené výklenky ve vrcholové části božích muk zachovávají tradici. Použité prvky tak staví dobronická boží muka  do kategorie bohatších a výtvarně propracovanějších a jejich vznik můžeme datovat do 18.století. Nejzajímavější je však skutečnost historická. Dle tradice tato boží muka stála na začátku tzv. umrlčí cesty, vedoucí z Dobronice do Hodušína.“  

 

odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Dobronice_u_Bechyn%C4%9B

www.dobronice.cz/obec/o-obci/