Chelčice

1 záznam

CZE kraj Jihočeský, Strakonicko

vizit: 10 0130

vlastní foto: vizit-bozimuka6.webnode.cz/cze-kraj-jihocesky/strakonicko/chelcice/

***

meta: východně od obce směrem ke kapli sv. Máří Magdaleny, lokalita V lázni

      zděná boží muka

vlastní foto: 10 0130 CZE 1-4

satelit: souřadnice 49.121906,14.176548 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů TM KČT 70 (Pošumaví-Prachaticko) A3/41.42*39.40

historie: bez časového určení

notes: (10 0130) hranolová, s výklenkem z čelní strany (k místní komunikaci), pilíř vysoký 245 cm s čelní stranou 136 cm a boční 75 cm, korunní římsa vysoká 25 cm, stříška 60 cm, nika v čelní straně vysoká 175 cm a široká 65 cm, od paty pilíře k základně niky 62 cm

glosa: ze Zpravodaje obce Chelčice 5/2008, Mgr. Klára Kavanová Mušková: „Občanskému sdružení Mája-Tvořivé Chelčice se podařilo v průběhu letošního roku (2008) zrealizovat za pomoci grantového programu mezinárodní Nadace VIA rekonstrukci celé kapličky (včetně prejzové střechy s novým kovaným křížkem), pan Václav Ebel z Buryně vytvořil novou velice zdařilou umělecky kovanou mříž a Mgr. Iva Vavrušková ve spolupráci s ateliérem Šarlat (který připravil návrhy) a keramiků z Čavyně (u kterých socha byla glazována a pálena) vytvořila vlastní novou sochu sv. Jana Nepomuckého v moderním stylizovaném provedení s prvky kubismu. Pro podstavec i vlastní sochu si vybrala šamotovou hlínu a do postranních nik kapličky vytvořila dvě keramické kachle s atributy sv. Jana Nepomuckého – tj. s křížem a drhou s pěti hvězdami, taktéž barevně glazovanými. Rekonstrukci kapličky zajistila stavební firma Hiki s.r.o. z Chelčic a barevnou fasádu vytvořil Václav Iral z Újezda.“

 

odkaz

www.chelcice.cz/