Štěkře

1 záznam

CZE kraj Jihočeský, Českokrumlovsko

vizit: 11 0115

vlastní foto: vizit-bozimuka6.webnode.cz/cze-kraj-jihocesky/ceskokrumlovsko/stekre/

***

meta: u křižovatky při vjezdu do Štěkře (MČ obce Dolní Třebonín) ze silnice 39 z Kamenného Újezda do Českého Krumlova

      kamenná boží muka

vlastní foto: 11 0115 CZE 1-6                                         

satelit: souřadnice 48.864703,14.379451 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 73 (Vltava pod Vyšším Brodem a Blanský les) B3/14.15*54.55

historie: z počátku 16.století (bez bližšího vročení)

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 41062/3-1506

notes: (11 0115) patka z kamenných kvádrů vysoká 15 cm o straně 145 cm, sokl vysoký 50 cm o straně 33 cm, dřík vysoký 155 cm o straně 27 cm, trojboká kaplice vysoká 80 cm se stranami 35 cm, křížek vysoký 35 cm

glosa: z publikace "Kamenná boží muka v Jižních Čechách a přilehlé Moravě" (Zdenka Paloušová, vydala Monumenta, České Budějovice 2009) vyplývá, že "...Za dalším naprosto exkluzivním příkladem božích muk s tordovaným dříkem je nutné doputovat do osady Štěkře (CK), pozoruhodné rovněž zachovalou stavbou tvrze. Boží muka stojí na rozcestí cest a možná právě to je důvodem, proč je jejich kaplice tvarována jako trojstranná. V pozdější době již tento tvar téměř vždy vyjadřoval odkaz na Nejsvětější Trojici, ale tímto zasvěcením božích muk na počátku 16.století si nejsme zcela jisti, domníváme se, že tehdy byla připomínána zejména Ježíšova muka. Kaplice je nesena levotočivě tordovaným dříkem, jenž vyrůstá z nízké, osmihranné patky. Na její užší straně vybíhají z krátké části patky v čtvercovém profilu tesané velmi masivní drápky, na nichž lze optimálně vysledovat jejich trojboký jehlancový tvar. Dřík má mírně setřené hrany jednotlivých žeber a vyžlabení mezi nimi je poměrně mělké. Kaplice svou pevnou trojúhelníkovou krycí deskou je formována jako trojboký hranol s jehlancovou stříškou bez hrotu. Niky mají jedinečné rámování v podobě nárožních pilastrů, s tordovanými vysokými patkami, tordování je směrováno shodně jako na dříku doleva...Nad patkou pilastrů je vytesán prstenec a z něho pokračuje svisle kanelovaný dřík pilastru. Ve dvou třetinách výšky pilastrů jsou všechna nároží propojena motivem prohýbaných suchých haluzí, vytvářejících oblouk ve tvaru oslího hřbetu, s vyvrcholením, v němž haluze nad prstencem v úloze svorky pokračují dále po stěnách stříšky a na ní se nakrátko od sebe vzdalují, aby se spojily pod vrcholem stříšky v náznaku sepjatých rukou. Dalším skvělým motivem je dynamický dotyk a propojení haluzí na nárožních pilastrech. Propojení evokuje dojem, že tyto haluze přidržují počátek stříšky a pevně jej tisknou ke stěně kaplice. Nad propojením pokračuje modelace vrcholu pistaru, který se pod haluzí provléká. Na jeho ukončení je formována droboučká hlavice, jejíž tvar se podobá maskaronu. Dolní rámování nehluboké niky je vytvořeno bankálem, přesahujícím desku. Prohnuté haluze nad horní částí niky vytvářejí záclonkový efekt..."

 

odkazy 

cs.wikipedia.org/wiki/Štěkře

www.kudykam.com/stekre.html