Český Krumlov 

5 záznamů

CZE kraj Jihočeský, Českokrumlovsko

vizit: 11 0115

vlastní foto: vizit-bozimuka6.webnode.cz/cze-kraj-jihocesky/ceskokrumlovsko/cesky-krumlov/

 

Český Krumlov I

meta: v místní části Plešivec, na nároží ulice Plešivecké a Plešiveckého náměstí u domu čp. 271

      kamenná boží muka

vlastní foto: 11 0115 CZE I 1-4

satelit: souřadnice 48.807937,14.31451 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 73 (Vltava pod Vyšším Brodem a Blanský les) B2/08.09*49.50

historie: ze 16.století (bez bližšího vročení)

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 14943/3-1179

notes: (11 0115) patka dvoustupňová - první stupeň vysoký 20 cm o straně 135 cm, druhý stupeň vysoký 20 cm s čelní stranou (od silnice) 85 cm a boční 80 cm, pilíř vysoký 210 cm o straně 44 cm (se zkosenými hranami) vrcholová římsa vysoká 15 cm o straně 63 cm, kaplice vysoká 44 cm, korunní římsa vysoká 15 cm o straně 62 cm, jehlanec vysoký 90 cm, křížek vysoký 50 cm.

glosa: z publikace "Kamenná boží muka v Jižních Čechách a přilehlé Moravě" (Zdenka Paloušová, vydala Monumenta, České Budějovice 2009) vyplývá, že "…Za výrazným představitelem renesančně tvarovaných pilířků je potřeba doputovat na Plešiveckém náměstí v Českém Krumlově, které by samo obstálo jako malé lapidárium. Naprosto výjimečná boží muka ze 16.století, která stojí ve společnosti dalších dvou božích muk s toskánskými sloupky, jsou tvořena nižším masivním pilířkem nesoucím zvláštně tvarovanou kaplici, na níž upoutají ozdoby obvyklé u kamenných renesančních portálů. Ze středu horní krycí desky kaplice vystupuje vysoký jehlanec s kovaným jetelovým křížkem, doprovázený na nárožích čtyřmi nižšími jehlanci. Kvádrová kaplice má na dvou stranách vytesány mělké niky, na straně třetí, otočené ke stoupající silnici, niku hlubší, všechny nahoře uzavřené půlkruhem. Pilířek na čtyřhranné patce vychází z pozdně gotického tvarosloví, má otesané hrany, dole i nahoře opatřené vyžlabenými ploškami..."

 

Český Krumlov II

meta: v místní části Plešivec, na nároží domu čp.74 v dolní části Plešiveckého náměstí

      kamenná boží muka

vlastní foto: 11 0115 CZE II 1-7

satelit: souřadnice 48.808102,14.314638 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 73 (Vltava pod Vyšším Brodem a Blanský les) B2/08.09*49.50

historie: z roku 1648

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 45397/3-1180

notes: (11 0115) tzv.toskánský sloupek patka vysoká 25 cm s čelní stranou 88 cm a boční 75 cm, prstenec vysoký 10 cm o průměru 45 cm, sloup vysoký 210 cm, v dolní části o průměru 30 cm, pod hlavicí o průměru 25 cm, hlavice vysoká 15 cm, lucerna vysoká 70 cm o straně 42 cm

glosa: z publikace "Kamenná boží muka v Jižních Čechách a přilehlé Moravě" (Zdenka Paloušová, vydala Monumenta, České Budějovice 2009) vyplývá, že toskánský sloupek "…robustní v dolní části, je upevněn v poměrně ploché desce... plešivecká boží muka jsou bez pochyb vytvořena v jedné dílně...".

 

Český Krumlov III

meta: v místní části Plešivec, před domem čp.78, pod kamenným tarasem v horní části Plešiveckého náměstí

      kamenná boží muka

vlastní foto: 11 0115 CZE III 1-8

satelit: souřadnice 48.808093,14.313799 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 73 (Vltava pod Vyšším Brodem a Blanský les) B2/08.09*49.50

historie: z roku 1648

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 46544/3-1181

notes: (11 0115) tzv.toskánský sloupek, patka vysoká 30 cm o straně 87 cm, prstenec vysoký 9 cm o průměru 40 cm, sloup vysoký 210 cm, v dolní části o průměru 35 cm a pod hlavicí o průměru 27 cm, hlavice s prstencem vysoká 17 cm, lucerna vysoká 60 cm, křížek vysoký 70 cm, v lucerně ze tří stran keramické reliéfy svatých.

glosa: z publikace "Kamenná boží muka v Jižních Čechách a přilehlé Moravě" (Zdenka Paloušová, vydala Monumenta, České Budějovice 2009) vyplývá, že toskánský sloupek těchto božích muk "robustní v dolní části, je upevněn v poměrně ploché desce... plešivecká boží muka jsou bez pochyb vytvořena v jedné dílně...Boží muka s tesanými nápisy na dříku I HANS STEFAN/BVRGER UND/STANMEZ IN/CRVMAV HAT/DIE MARTER ZV/DER EHRE GOTTES/??? VND DEN/SEINEN ???ZVR EWIGEN???/GETAHN ??NV MAHEN/LASSEN/1648 (Já, Hans Stefan, měšťan a kameník v Krumlově, jsem nechal zřídit boží muka ke cti Boží ???a jeho ??? pro věčnou??? 1648)“ 

 

Český Krumlov IV

meta ve vnitřním městě, v parčíku u Horní ulice naproti hotelu Růže, u štítové stěny Městského muzea

      kamenná boží muka

vlastní foto: 11 0115 CZE IV 1-6

satelit: souřadnice 48.810734,14.317432 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 73 (Vltava pod Vyšším Brodem a Blanský les) B2/08.09*50.51

historie: z roku 1654

notes (11 0115) transferovaná z Drahoslavin, patka vysoká 30 cm o straně 65 cm, sokl vysoký 73 cm o straně 28 cm, pilíř vysoký 140 cm o straně 25 cm (v délce 100 cm osmiboký), kaplice vysoká 55 cm o straně 35 cm, křížek vysoký 15 cm. 

glosa: z publikace "Kamenná boží muka v Jižních Čechách a přilehlé Moravě" (Zdenka Paloušová, vydala Monumenta, České Budějovice 2009) vyplývá, že "...Boží muka  bývala postavena též u jednoho ze dvou dvorců v Drahoslavicích (CK). Byla patrně zhotovena  v době, kdy ve funkci českokrumlovského arciděkana působil věhlasný Jiří Bílek z Bilenberka. Jeho jméno nese původně zadní stěna kaplice těchto božích mu (na novém stanovišti je otočena k divákovi) včetně uvedené datace: GEORG/BILEK A BILEN/BERK/ARCHIDIA/CON CRVMLOV/IENSIS:1654. Na přední straně nám pak byla zanechána zpráva o restaurování: Rest./Schraglich/1852/. Boží muka se ...stala ozdobou historického jádra Českého Krumlova poblíž působení někdejšího preláta - naproti budově bývalé jezuitské koleje (hotelu Růže), prelatury a kaplanky v Horní ulici, u budovy muzea."  

 

Český Krumlov V

meta: v místní části Horní Brána, v ulici Rooseveltově, u domku č.p. 69, nad tarasem podél komunikace Dolní náměstíčko

      kamenná boží muka

vlastní foto: 11 0115 CZE V 1-6

satelit: souřadnice 48.808711,14.320405 (místo určuje červený terčík)

mapa: Edice Klubu českých turistů 73 (Vltava pod Vyšším Brodem a Blanský les) B2/08.09*50.51

historie: z roku 1651

památka: monumnet.npu.cz/pamfond rejstřík 22275/3-1182

notes: (110115) tzv.toskánský sloupek, patka vysoká 13 cm s čelní stranou 45 cm a boční 50 cm, sokl vysoký 54 cm s čelní stranou 38 cm a boční 35 cm, prstenec vysoký 7 cm o průměru 30 cm, sloupek vysoký 143 cm o průměru 25 cm v dolní části a 22 cm pod hlavicí, hlavice vysoká 15 cm, lucerna vysoká 82 cm s deskou o straně 42 cm, vnitřní světlost 35 cm, do ulice obrázek Krista, z bočních stran nezřetelné náboženské obrázky, křížek s koulí vysoké asi 85 cm, oprava datovaná 1963.  

glosa: z publikace "Kamenná boží muka v Jižních Čechách a přilehlé Moravě" (Zdenka Paloušová, vydala Monumenta, České Budějovice 2009) vyplývá, že "...Boží muka v Rooseveltově ulici ve svých formách spojují dosud poznané tvary z Jindřichohradecka, odlišné detaily spatřujeme ve zdvižených cípech stříšky a v rozměru tesané koule. Pod horním prstencem sloupku bývala upevněna zasklená kovová lucerna. Na podstavci je vytesán nápis: AM 7.NOVEMBER AM MEINEM HOCHZEITSTAG 1651, FIEL ICH GEFAHRLICH VOM PFERD. ICH KAM DAVON OHNE SCHADEN ZU NEHMEN. J.SLIN, LEBKUCHENBACKER, M.SLIN (překlad:"7.listopadu 1651, na svůj svatební den, spadl jsem nebezpečně z koně. Vyšel jsem z toho, chvála Bohu, bez úhony. J.Slin, perníkář, M.Slin(ová)“. 

 

odkazy

www.ckrumlov.info/php/turista/

www.ckrumlov.info/docs/cz/kpr2.xml

cs.wikipedia.org/wiki/Cesky_Krumlov