Brno-Tuřany

CZE kraj Jihomoravský

meta: podél silnice mezi brněnskými městskými částmi Slatina a Tuřany

    mariánský sloupek

vlastní foto: 13 0920 CZE 1-8

vizit-bozimuka1.webnode.cz/pieta/mista-rozjimani/brno-turany/

satelit: www.google.cz/maps/ souřadnice 49.160574, 16.670814 (místo určuje červený terčík)
historie: 19. listopadu 2011

notes: dlaždicová patka o straně 120 cm, pilíř vysoký 230 cm o straně 60 cm, kovový baldachýn vysoký 130 cm, široký 80 cm a hluboký 30 cm, podstava spolu se stylizovanou soškou vysoké 105 cm

plus:

Cestou klikatou silnicí ze Slatiny do Tuřan kolem brněnského letiště můžete pohledem zavadit o zajímavý sloupek v nedalekém příkrovu akátů. Věřte, že stojí zato nechat se zvědavostí zlákat a navštívit to úctyhodné místo k rozjímání. Ač zdejší kraj obohacuje relativně krátce, spojováno je s dávnou tuřanskou legendou Matky Boží v trní.

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany LISTY přinesl v čísle 5, ročníku XX, vydaném v prosinec 2011, článek Lucie Žákové (s využitím materiálů Dr. Karla Rechlíka) s názvem „Posvěcení mariánského sloupku“:

„Křižovatka starých cest mezi Tuřanami a Slatinou se v sobotu 19. listopadu stala místem malé slavnosti. Brněnský děkan Mons. Václav Slouk požehnal nový mariánský sloupek, zbudovaný v místech, kde, jak ukazují staré mapy, již v minulých dobách stával kříž. Drobná sakrální stavbička dostala zcela novou podobu v roce druhého výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně. Na podstavci z pískovcových kvádříků je umístěna stylizovaná podoba slavné středověké sošky trůnící madony s dítětem, která po staletí korunuje hlavní oltář tuřanského kostela a je cílem mnoha poutí. V blízkosti vzletové dráhy letiště slavnou mariánskou sochu od nynějška zpřítomňuje její silueta, výtvarně zpracovaná Karlem Rechlíkem a vytvořená neobvyklou technologií – prořezáním robustního ocelového plátu. Tmavě šedá povrchová úprava zesiluje dojem koncentrovaného záření světla, které přirozeně vychází z oblohy nad horizontem, prostupuje kovovou siluetou a vykresluje všechny nezbytné detaily. Mariánský sloupek v blízkosti komunikací pozemních i vzdušných se tak stává i připomínkou Madony Tuřanské jako ochránkyně všech, kdož jsou na cestách, ať už dlouhých nebo kratičkých.“

Do mariánského sloupku je vložena pamětní deska požehnaná poutníkem a pastýřem, Svatým otcem Benediktem XVI. při jeho bohoslužbě na letišti v Brně-Tuřanech 27. září 2009.

Legenda o Tuřanské Madoně zasluhuje pár vět navíc. Podle webových stránek brněnského biskupství (viz odkazy): „Samotná dřevěná skulptura pochází podle legendy už z doby cyrilometodějské; úctyhodný věk ale udávají i historici umění datováním do čtyřicátých až padesátých let 13. století…Historici umění předpokládají, že socha vznikla v některé z řezbářských klášterních dílen a svým výtvarným typem patří do linie francouzského sochařství 12. století. V celé střední Evropě se zachovalo jen několik obdobných prací, ke kterým patří například plastiky ze štrasburského dómu, Madona z okolí Strakonic nebo Madona z rakouského Mariazell.“

Historicky se Tuřany připomínají poprvé listinou z roku 1208. Již ve středověku byly Tuřany mariánským poutním místem.

Slavný latinsky psaný spis jezuity Bohuslava Balbína (1621-1688) Diva turzanensis popisuje příběh nalezení milostné sošky takto:
„Roku 1050 šel nábožný a u svých sousedů vážený rolník Horák, v Chrlicích usedlý, večer z polní práce domů. Na místě, kde jsou nyní Tuřany, byl les a v něm keře planých růží. Zde spatřil blíže cesty v jednom keři velké světlo zářící na všechny strany. Byl to oheň bez kouře, bez plápolu a bez praskotu. Nelekl se toho muž statečný, ale byl zvědav, co se zde děje neobyčejného. Hned se domníval, že se tu něco nebeského, podivuhodného ukrývá; přistoupí, a hle! Vidí věc neobyčejnou, vidí tu nebeskou Růži neporušenou žádným trním hříchů, vidí Matku Boží, od níž světlo nebeské tak mocně se šíří.“

Připojme ještě jednu citaci z webu tuřanské farnosti (viz odkazy):

„Tuřany, dnes předměstí v jihovýchodní části města Brna jsou prastarou vsí, sahající svými kořeny až do doby Velké Moravy. Je to starobylé mariánské poutní místo, jedno z nejstarších na Moravě, jehož počátky klade legenda až do doby cyrilometodějské. Slovanští apoštolové svatý Cyril a Metoděj přinesli podle pověsti sošku Matky Boží na Moravu. Při rozvrácení Velké Moravy ji zbožný lid ukryl v lese. Tam ji kolem roku 1050 našel chrlický rolník Horák v trní. Na místě, kde byla soška podle legendy nalezena, stojí nyní kaple a v ní nápis:

ZDE TUŘANSKÝM K RADOSTI
NALEZLA SE MATKA MILOSTI
1050“

 

odkazy

brno.biskupstvi.cz/papezvbrne/?pg=PM-Turanska

www.farnostturany.cz/o-farnosti

 

 

Vyhledávání

Kontakt

vizit-bozimuka